Så ansöker du om elcykelpremien

Sedan igår kan du ansöka om elcykelpremien hos Naturvårdsverket. Du får 25 procent av inköpspriset (maximalt 10 000 kr) och gäller för köp gjorda från och med den 20 september förra året. Ansökan kan ske digitalt på myndighetens webbplats.

Cykelfrämjande välkomnar premien och föreningens ordförande Lars Strömgren konstaterar att ”detta är det bästa sättet att få bilister att övergå till ett fossilfritt och aktivt transportslag”.

– Självklart skulle vi gärna se att man stöttade all typ av cykling, men elcykelpremien är ett steg i rätt riktning. De flesta som är intresserade av att skaffa sig en elcykel är dessutom personer som i dag cyklar korta sträckor eller inte cyklar alls, säger han.

Andra länder som har infört liknande bidrag har sett mycket positiva resultat. När Osloborna under 2016 erbjöds en elcykelpremie på upp till 5000 norska kronor var effekten slående.

– Det norska bidraget fick fler att köpa elcykel, cykla längre, oftare och i stor utsträckning på bekostnad av tidigare bilkörning. Personer som erhöll elcykelpremien ökade sitt cyklande med 30 procentenheter varav 16 procentenheter på bekostnad av tidigare bilkörning, säger Lars Strömgren.

Samtidigt understryker han att det nu blir ännu viktigare att utveckla cykelinfrastrukturen.

– Nyttan med att investera i cykelbanor för smidigare och längre pendling ökar nu, och nyttan av investeringar i annan infrastruktur kommer att minska, säger Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet.

Regeringens har avsatt 350 miljoner kronor per år för premien under perioden 2018–2020.

Fakta om elcykelpremien

  • I bidraget ingår eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och vissa fordon som kan användas av personer med fysisk funktionsnedsättning.
  • Bidraget gäller för fordon köpta tidigast den 20 september 2017.
  • Ansökan ska skickas till Naturvårdsverket inom sex månader efter köpet. För fordon som köptes under 2017 ska ansökan skickas in innan 1 augusti 2018.
  • Premien riktar sig till privatpersoner som har fyllt 18 år vid ansökningstillfället.
  • Den sökande måste vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer.
  • Det går endast att få ett bidrag per person och de första utbetalningarna kommer att ske en bit in på våren 2018.
  • Bidraget omfattar 25 procent av priset på fordonet inklusive moms, eller maximalt 10 000 kronor.

Källa: Naturvårdsverket

Ansök här