Örebrokretsen: ”Vi får gehör för många av våra synpunkter”

Mycket av det arbete som Cykelfrämjandet gör sker ute i lokalkretsarna. Det handlar om allt från ledda cykelturer till påverkansarbete för att få till bättre förutsättningar för cykling, alltså precis det som Cykelfrämjandet i stort arbetar för. Nu inleder vi en miniserie där vi riktar ljuset mot olika kretsar över hela landet. Örebro är först ut.

Hallå där Inge Svensson, vice ordförande i Örebrokretsen, vad händer hos er just nu?

– Nu inför sommaren handlar mycket om planering av våra ledda cykelturer, som är mycket populära. Det blir totalt 12 stycken i år.

Om du bor i närheten av eller har vägarna förbi Örebro rekommenderar han särskilt turen till Latorps ängar där den ovanliga orkidén guckuskon finns. Eller höstturen till fågelreservatet Kvismaren, “där vi kollar på tranorna som har samlat sig för flygning söderut”.

– Sen blir det alltid en tur till Hemfjärden – stadens mest populära cykelrunda där man får åka med en flotte som tar oss över segelrännan för fortsatt förd mot Örebro.

Hur jobbar ni för att skapa bättre förutsättningar för cykling i Örebro?
– Vi sitter med i kommunens cykelråd som samlas två gånger per år och där får vi möjlighet att vara med och påverka utvecklingen.

Tidigare har vinterväghållningen varit en stor fråga i Örebro, och i synnerhet allt grus som spreds och gjorde vägarna hala även efter att snö och is försvunnit. Men tack vare att kommunen nu sopsaltar cykelvägarna har det problemet minskat.

– Vårt arbete med kommunen handlar förstås också om att göra dem uppmärksamma på var cykelvägarna är dåliga eller mindre säkra. Vi har suttit med stora kartor och pekat och förklarat.

– Det blir ju inte alltid som vi vill förstås, men vi får gehör för många av våra synpunkter.

Besök Örebrokretsen på Facebook