Lars Strömgren om den hållbara staden

På Stockholms stads hemsida intervjuas Lars Strömgren, Cykelfrämjandets ordförande, på temat den hållbara staden.

“Stockholm har ett bra rykte internationellt inom miljöområdet. Däremot känns det som att vi har en del kvar att göra om man tittar på social hållbarhet, attraktiva stadsmiljöer och hur vi prioriterar våra resurser för att öka hållbart resande. (…) Att byta bilen mot cykeln är ett enkelt sätt att göra Stockholm till en mer hållbar och miljövänlig stad.

Positiva exempel som förbättrat stadsmiljön i Stockholm menar Lars Strömgren är till exempel utvidgandet av lånecykelsystemet, Open streets-satsningar och breddning av gator för att ge mer plats åt cyklister och gående.

“Infrastruktur för cykel är mycket billigare än motorvägar och att fler cyklar minskar både utsläppen och köerna. Något som kan upplevas som paradoxalt är att det ändå satsas mycket mer pengar på bilvägar i Stockholm än på kollektivtrafik och cyklar, trots att färre och färre tar körkort och skaffar bil.”

Stockholms stad har tillsammans med bl.a. Cykelfrämjandet ansökt om att arrangera världens största cykelkonferens år 2017, Velo-City. “Om vi får chansen att stå som värdstad blir det både en morot för det framtida cykelarbetet och en piska för att kunna visa upp lyckade cykelsatsningar för konferensdeltagarna och stockholmarna.”

Klicka här för att läsa hela artikeln.