Känd filmare besöker Köpenhamn

Ingen video-URL hittades.

Clarence Eckerson från Street Films besökte nyligen Köpenhamn för att testa deras cykelbanor. Särskilt inspirerande är den nyinvigda cykelbron, “Cykelslangen”, en 230 meter lång och 4 meter bred bro som binder ihop Havneholmen och Kalvebod Brygge. Kolla gärna filmen!