Gott Nytt År önskar Cykelfrämjandet!

Jag sitter i Cykelfrämjandets nya lokal på Kungsholmen i Stockholm och skriver detta – en lokal som lustigt nog användes som kontor till en bensinmack under 40-talet. Utanför det ännu julpyntade skyltfönstret har snön som föll innan jul smält bort, och om bara några dagar kommer raketer att tjutande stiga över hustaken för att fira in 2018.

2017 blir något av ett märkesår för Cykelfrämjandet. Och det beror till stor del på god samverkan mellan medlemmar, kretsar och styrelser. Vårt gemensamma arbete för bättre villkor för cyklister, och våra kraftfulla bidrag till utvecklingen som gör att allt fler väljer cykeln, hade inte varit möjligt utan denna samverkan. Jag och riksstyrelsen vill därför särskilt tacka medlemmarna i våra 26 kretsar som gör det viktiga arbete som får Cykelfrämjandet att växa och göra verklig skillnad i samhället.

Vuxenkurser i cykling växer

Under året lanserade vi Cykelfrämjandets 8-punktsprogram, ett slags manifest i miniformat som tydligt visar vad vi vill, hur vi tillsammans kan uppnå det och varför det är viktigt.

En av våra centrala verksamheter handlar om att lära vuxna cykla. Där har kretsarna haft en avgörande roll i genomförandet av kurser inom ramen för Frihet på cykel. Tack vare det fick ytterligare 600 personer under 2017 uppleva glädjen och friheten i att kunna cykla. Det arbetet utvidgar vi nu tillsammans under 2018 och 2019.

Även utanför Cykelfrämjandets sfär har 2017 inneburit flera framgångar för cyklingen. Elcykelpremien är ett högst konkret exempel och det är faktiskt ett förslag som ursprungligen kommer från oss. Vi hade naturligtvis gärna sett att stödet även gällde cyklar utan el, men det är ett faktum att elcykeln bättre än något annat kan få bilister att gå över till cykel.

Att öka tillgängligheten på elcyklar betyder mycket för utvecklingen av en hållbar mobilitet i samhället. Det handlar inte bara om miljöaspekter utan också om människors hälsa och om hur våra städer får större chans att utvecklas för människor istället för bilar. Östergötlands kretsordförande Martin Frodlund formulerade det väl i en tidningsintervju i mitten av december: ”Alla trafikanter tjänar på det.”

Nationella cykelstrategin lanserades

Mycket tack vare vårt arbete på det politiska planet lanserades också den Nationella Cykelstrategin under våren 2017. Även denna var ursprungligen ett förslag från oss till riksdagens trafikutskott och vi har under året också involverats i flera regeringsuppdrag kopplade till strategin. Att den Nationella Cykelstrategin är på plats innebär förvisso inte att vi kan luta oss tillbaka. Vi följer noga hur den tas vidare i regeringens och myndigheternas arbete.

Utöver vårt politiska arbete har vi också fortsatt att driva flera projekt inom cykelturism. Under sommaren arrangerades Cykelturistveckan (CTV) i Halmstad, där jag själv fick nöjet att delta på en fantastisk tur längs Hallands kust. Under 2018 ser vi fram emot att rulla en vecka i det vackra dalalandskapet, när Rättvik står för arrangemanget. Är du själv sugen? Varför inte ge detta i nyårspresent till någon?

Under 2017 har vi inom ramen för vår mountainbike-verksamhet (MTB) genomfört konferenser och kurser i hållbart stigbyggande. Intresset är stort för MTB så vi kommer under 2018 fortsätta att utöka denna verksamhet och även sammankoppla den med cykelturism inom ramen för Bed & Bike.

Miljöministern hyllade Moving Beyond Zero

I vår årliga undersökning Kommunvelometern, där vi bedömer hur kommuner arbetar med cykling, toppade Lund återigen. Det är glädjande att se hur allt fler kommuner tar till sig våra budskap och bygger en egen förståelse för vad som behöver göras för att få fler att välja cykeln. Utvecklingen kunde naturligtvis gå fortare. Men trenden pekar åt rätt håll vilket gör att våra gemensamma ansträngningar snabbare leder till resultat.

I november skedde något särskilt stort. Cykelfrämjandet var med och lanserade Bortom nollvisionen – Moving Beyond Zero. Miljöminister Karolina Skog var med under lanseringen och tackade oss för att vi på det här sättet höjer ribban. Det duger inte längre att sikta mot noll döda och svårt skadade. Det är dags att anamma en vision som också räddar och förlänger liv.

Genom att kalla visionen Moving Beyond Zero ser vi att initiativet kan få internationellt genomslag.

Förändring har förvisso alltid varit något som präglat samhället. Men kanske lever vi nu i en tid då detta blir särskilt påtagligt. Jag hoppas att ni får ett gott slut på året med ett riktigt festligt nyårsfirande.

Låt oss sedan tillsammans göra 2018 till ett ännu större år för cyklingen.

Gott nytt år!

Lars Strömgren, riksordförande Cykelfrämjandet