Frihet på cykel för ensamkommande flyktingbarn

Frihet på cykel är Cykelfrämjandets satsning för att få fler ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar att uppleva glädjen och friheten med cykling. Nu har projektet fått drygt 1,4 miljoner kronor i bidrag inom ramen för statsbidragen till landets friluftslivsorganisationer för 2016.

Projektet vänder sig i första hand till barn och ungdomar. Men också till föräldrar med invandrarbakgrund som är nyanlända eller redan är etablerade i samhället.

– De som inte kan cykla ska få chansen att lära sig för att de ska välja cykeln som det naturliga transportmedlet. Genom projektet får deltagarna också ett sammanhang och en tillhörighet, säger Elisabeth Kempe på Cykelfrämjandet som är ansvarig för Frihet på cykel.

Förutom att lära sig att cykla kommer deltagarna också få utbildning i trafikregler, kartläsning och upptäcka närområdet på cykeln. De som redan kan cykla ska erbjudas instruktörsutbildningar – och därmed kunna lära andra att cykla.

Cykelfrämjandet är en del av organisationen Svenskt Friluftsliv som ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011.

– I år har vi glädjen att kunna bevilja fler ansökningar än tidigare år. Detta beror på anslagshöjningen till friluftsorganisationerna från regeringen. Årets beslut från Svenskt Friluftsliv innebär en kraftig ökning av projektbidragen vilket innebär att 10 000-tals barn och ungdomar får möjlighet att komma ut och pröva på friluftsliv i friluftsorganisationernas regi, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

För mer information:
Elisabeth Kempe, projektledare Frihet på cykel, cykelframjandet.se, 0706-31 29 90, [email protected] 
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, [email protected]
www.svensktfriluftsliv.se
För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök http://svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/