Europeiska Trafikantveckan

Precis som föregående år sedan 2002 arrangeras Europeiska Trafikantveckan runt om i Europa den 16-22 september, med stöd från Europeiska Kommissionen.
 Antalet deltagande städer har ökat år från år.

Kampanjen syftar till att ge medborgarna möjlighet att upptäcka alternativa sätt att förflytta sig än genom att använda personbilen. Vinsterna är mindre klimatpåverkan, renare luft, bättre tillgänglighet för alla trafikanter, bättre hälsa, minskat buller och bättre trafiksäkerhet.

Årets tema
 är “Våra gator – vårt val”. Fokus detta år är livskvalitet.

Cykelfrämjandet och Energikontoren Sverige samverkar i ett nationellt projekt för att stötta aktiviteter under Trafikantveckan. Projektet sprider bland annat tips och goda exempel, ordnar nationella tävlingar mellan kommuner och stöttar med pressmeddelanden och mediakontakter.

Deltagande städer i år och tidigare år, samt vilka aktiviteter och bestående åtgärder de har satsat på, kan du hitta på:
www.trafikantveckan.nu och www.mobilityweek.eu/cities/

Läs mer om Europeiska Trafikantveckan på www.mobilityweek.eu och www.naturvardsverket.se/trafikantveckan.

Top