Debatt i Sydsvenskan: elcykelboomen kräver bättre infrastruktur

I en debattartikel i Sydsvenskan den 6 januari uppmanar Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren politiker att ”prioritera cykeln såväl i budgetar som när det gäller utrymme i trafiken”. Han pekar på att särskilt den kraftiga ökningen av antalet elcyklar ställer krav på utveckling av infrastrukturen.

”Elcykeln kan spela en avgörande roll i att möta de utmaningar som trafiken, klimatet och folkhälsan står inför. Därför är den pågående elcykelboomen både glädjande och hoppfull. Men om inte förutsättningarna anpassas efter den kraftiga ökningen lär utvecklingen stanna av.”