Debatt: Elcykelboomen kräver satsningar på infrastruktur

Elcykeln kan spela en avgörande roll i att möta de utmaningar som trafiken, klimatet och folkhälsan står inför, skriver Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandets riksorganisation, i en debattartikel.

Intresset för elcyklar ökar dramatiskt. Statistik från cykelbranschen visar att försäljningen har fördubblats på två år.  Från september 2016 till augusti 2017 såldes 67 500 elcyklar i Sverige och i julas blev elcykeln årets julklapp. 

Och elcykelpremien som började gälla den 20 september 2017 driver på utvecklingen.

Elcyklar gör det enklare att ta steget från bil till cykel, både i städer och på landsbygden. Men för att möta elcykelboomen måste infrastrukturen för cykling, till exempel cykelvägar, överfarter och cykelparkeringar, byggas ut. Och det räcker inte med ambitioner och löften. Politiker på alla nivåer måste prioritera cykeln såväl i budgetar som när det gäller utrymme i trafiken.

Den kraftiga ökningen av elcyklar innebär en utveckling som kräver tre förändringar.

  • Mer pengar. I Sverige står cykling för omkring 10 procent av allt resande, men endast cirka 1 procent av den nationella budgeten är avsatt till cykelåtgärder. Cykelinvesteringar är lönsamma. Enligt flera undersökningar ger varje krona som investeras en samhällsekonomisk vinst på uppåt 20 kronor.
  • Större plats för cykelbanor. När det blir fler cyklister behöver de mer utrymme. Inte sällan måste det ske på bekostnad av den plats bilar tar. En faktor som man inte får glömma i sammanhanget är att när fler väljer att cykla blir det mer yta över till dem som verkligen behöver köra bil.
  • Raka cykelvägar. En cykelväg som slingrar sig fram och innehåller hinder används inte lika mycket som en rak, välplanerad väg, och riskerar att bli osäkrare. Enligt Trafikverket skulle nya föreskrifter för utformning och skötsel av cykelvägar minska allvarligt skadade med omkring 20 procent årligen. Säkra, attraktiva cykelvägar behöver planeras och utformas på samma sätt som sker för bilvägar, med hänsyn till framkomlighet, säkerhet och trygghet.

Elcykeln kan spela en avgörande roll i att möta de utmaningar som trafiken, klimatet och folkhälsan står inför. Därför är den pågående elcykelboomen både glädjande och hoppfull. Men om inte förutsättningarna anpassas efter den kraftiga ökningen lär utvecklingen stanna av.

Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandets riksorganisation

___

Artikeln publicerades i Sydsvenskan den 6 januari 2018