Debatt: Alla sidor av hjälmen

Cykelhjälmen är laddad med symbolik. Om individ och kollektiv, trafiksäkerhet och folkhälsa, lagar och frihet, försiktighetsprincip och signalpolitik. Ändå kan hjälmfrågan bli endimensionell eller polariserad. Vi har intervjuat aktörer och cyklister med olika perspektiv till en artikel i vår medlemstidning. Samtidigt har vi samlat information för de som vill läsa vidare och få en mer nyanserad bild av cykelhjälmen.

2 1

Läs hela artikeln Alla sidor av hjälmen CYKLING NR4 2015 i pdf-format och ta del av forskningen och inläggen om hjälmfrågan.


Inlägg i hjälmlagsdebatten

NTFs, Hjärnfondens och Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts pressmeddelande med svensk olycksstatistik och förslag på obligatorisk hjälmlag.

Cykelfrämjandets debattartikel i Expressen om att hjälmtvång stjälper mer än det hjälper, undertecknad av ordföranden Lars Strömgren. Medlemmarna David Sennerstrand och Erik Sandblom har även lagt upp repliker och analyser i frågan.

European Cyclist Federation har tagit fram ett utkast med argument mot hjälmlag med ECF:s argument varför.

Expressens ledarsida listar anledningar till att de är emot en obligatorisk hjälmlag.

Aftonbladets ledarskribent Eva Franchell listar däremot argument för obligatorisk hjälmlag.

Sveriges Radio Radiodebatt i Studio Ett om obligatorisk hjälmlag för cyklister, Catarina Bråkenhielm (S), eller avskaffande av hjälmtvång på cyklande barn i Sverige, Rasmus Ling (MP).

Läkartidningen Oskar Swartling, läkarstudent på Karolinska institutet, presenterar statistik för att flytta fokus från hjälmlag till ökad cykling, för att få färre sjukhusinläggningar.


Studier relaterade till cykelhjälmen

National institutes of health USAs hälsomyndighet är en av de som redovisar Dorothy Robinsons jämförande analys från 2006 för effekter av obligatoriska hjälmlagar  “No Clear evidence from countries that have enforced the wearing of helmets”

Bicycle Helmet Research Fundation Nätsamlingen “Published evidence sceptical of helmet effectiveness or promotion” med länkar till studier och rapporter som har en kritisk ingång till hjälmlagar, hjälmanvändning och hjälmkampanjer. Liknande samling med länkar, studier och artiklar finns på cycle-helmet.com.

Australian Senate Economics References Committee Senaten i Australien har efterfrågat synpunkter och studier relaterade till ett eventuellt avskaffande av de obligatoriska hjälmlagarna i landet. Det ingår i en utredning som berör flera frågor om självbestämmande för medborgarna, “Inquiry into personal choice and community impacts”. Bland de olika yttrandena, som berör hjälmfrågan, hänvisar bland annat Dr Andreas Schwander till rapporterna “Costs and benefits of a bicycle helmet law for Germany” och Australia´s helmet law disaster”. Professor Chris Rissel sammanfattar olika rapporter i sitt yttrande. En vetenskaplig analys om cykelhjälmen lyfts fram ur “Transportation Accident Analysis and Prevention”. Cyclists`Rights Action Group, som företräder Australienska cyklister har även lämnat in lagkritiska yttranden, ett om individuell påverkan och cykelhjälmars effektivitet samt om de ekonomiska och sociala konsekvenserna av obligatoriska hjälmlagar.

Trafikverkets litteraturstudie om att ökad cykling ger ökad säkerhet “Safety in Numbers – minskar risken för cykelolyckor med fler cyklister?”

Science Direct Ian Walkers experiment om bilisters riskkompensation när de kör om cyklister, “Drivers overtaking bicyclists: Objective data on the effects of riding position, helmet use, vehicle type and apparent gender”

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har samlat siffror, orsaker och skydd mot cykelolyckor i Sverige. “Statistik över cyklisters olyckor. Faktaunderlag till gemensam strategi för säker cykling.” finns även som pdf.

Karolinska Institutets studie på patienter från Traumacentret som sammanfattar att icke-hjälmanvändare riskerade större skador för skallen och ansiktet vid en eventuell krasch, hjälmanvändare var dock oftare associerade med en högre risk för ben- och armskador än de patienter på traumacentret som inte använde hjälm.

WHO Världshälsoorganisationens sammanfattande statistik om hjälmen som livförsäkring, främst med fokus på utvecklingsländer och motorcykelhjälm.

Environmental Health Perspectives publikation från Nederländerna “Do the health benefits of cycling outweigh the risks?” om att cyklingens hälsofördelar starkt överväger de skaderisker som cykling kan innebära.

Läs gärna mer om cyklingens påverkan på folkhälsan.