De fick Cykelfrämjandets uppsatsstipendium

Med siktet inställt på smarta 2+1-vägar för cyklister skrev Anna Enström och Thed Kerrén en kandidatuppsats om cykelomkörningar. I april mottog de Cykelfrämjandets uppsatsstipendium för arbetet.

De ägnade två månader åt att studera hur cyklister beter sig vid omkörningar och hur en cykelbanas bredd påverkar antalet omkörningar som görs.

Sedan skrev de en kandidatuppsats om ämnet.

Resultatet blev så bra att Anna Enström och Thed Kerrén fick Cykelfrämjandets uppsatsstipendium 2018.

– Det var både jättekul och överraskande. Jag hade faktiskt glömt bort att vi skickat in uppsatsen, berättar Anna som studerar transport och geoinformatik vid KTH.

Ämnet för uppsatsen är förvisso extremt smalt, men Anna beskriver det som en pusselbit för ett större sammanhang. En pusselbit som krävs för att kunna utveckla framtidens snabbcykelvägar.

– Det har visat sig att det på vissa ställen är svårt att få plats med cykelbanor som är tillräckligt breda för dubbelriktad trafik. Där skulle man istället kunna anlägga 2+1-vägar.

Och då behöver man veta hur mycket utrymme som krävs för att cyklister ska kunna göra säkra omkörningar.

Anna och Thed har inte bestämt vad de ska göra med stipendiesumman på 10 000 kronor. Men Anna vet i vart fall vilken riktning hon ska ta efter studierna.

– Jag brinner för frågan om hur samhället kan lösa framtidens transporter i städer. Det är också något jag vill arbeta med sedan.

Juryns motivering

Anna Enström och Thed Kerrén har i “Cykeln tar plats” tagit sig an uppgiften att beräkna ytbehov för omkörning på cykelbana.

I sitt arbete har de tagit fram ny kunskap på ett spännande, intressant och vetenskapligt sätt. Ansatsen att studera trafikanternas beteende snarare än platsens begränsningar är hedervärd.

Metoden andas nytänkande och juryn imponeras av vad som hanns med på kort tid. Förhoppningsvis kan uppsatsen bli en utgångspunkt för vidare studier och utvecklas i praktisk verksamhet.

Juryn har bestått av:

Linda Kummel
Juryns ordförande
Stadsbyggnadsstrateg och tidigare ansvarig konsult för Oslos cykelstrategi  och diverse cykelprojekt i Sverige och Norge.
ArkDes

Björn Sax Kaiser
Cykelsamordnare
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Stockholms läns landsting

Erik Stigell
Konsult och forskare med fokus på cykling och hälsa
Trivector

Jonas Åker Zeander
Regionplanerare
Cykel, kollektivtrafik och infrastruktur
Avdelningen för miljö och samhällsbyggnad
Göteborgsregionens kommunalförbund

Niklas Wennberg
Cykelplanerare
Täby kommun

Katja Fedorova 
Driver cykelbloggen “Cykelkatten”

Kristofer Rogers
Trafik- och samhällsplanerare
Nacka kommun