Danmarks fräschaste trafiklekplats

Under 2014 nyinvigdes Köpenhamns kanske viktigaste lekplats, Trafiklekplatsen. Köpenhamns kommun investerade över 10 miljoner danska kronor på en helrenovering och visade därmed även att man tar trafiksäkerhet för barn på största allvar och fortsätter arbetet med att få fler att cykla.

I 40 år har barn mellan 2-14 år haft möjligheten besöka lekplatsen och på ett roligt och lekfullt sätt, lära sig hur man färdas säkert i trafiken. Beläget i den lummiga Fælledparken finner man en perfekt miniatyr av den verkliga trafikmiljön. Allt är storleksanpassat för barn men trafikreglerna är identiska med de utanför lekplatsens område. Det finns cykelbanor, gångbanor, rondeller, busshållplatser, parkeringsplatser, fungerande trafikljus och de vanligaste trafikmärkena m.m. Man har till och med placerat ut den karakteristiskt lutande soptunnan, framtagen av Köpenhamns kommun för att underlätta för cyklister att slänga skräp i farten. I anknytning till lekplatsen finns även nya undervisningslokaler, en verkstad och ett garage.

I Köpenhamn finns 24 bemannade lekplatser och i början av 2015 blev även Trafiklekplatsen bemannad. Under de tiderna då lekplatsen är bemannad kan barnen låna muskeldrivna gocarts, springcyklar och vanliga cyklar. Det går givetvis även bra att ta med sin egen cykel. Personal finns på plats för att hjälpa till och leda undervisningen. Även danska Cyklistforbundet hjälper till och driver utbildningsdagar för små cyklister.

Hit kommer främst förskolor och skolor för att öva trafikkunskap men Richard Bets som varit med sedan projektets början och Anne-Louise Christensen som är nytillsatt projektledare, hoppas att även barnfamiljerna i större utsträckning ska komma hit för en familjedag med lek och kunskap. De båda menar på att det är viktigt att komma igång med cyklig i tidig ålder och att föräldrar engagemang är avgörande. De flesta barn tycker att det är riktigt kul att cykla. Det blir även en frihhet för barnen att framöver kunna transportera sig själv och inte behöva vara avhängda av föräldrarna för att ta sig till olika platser.

En del föräldrar är oroliga för att deras barn ska skadas i trafiken men Richard Bets anser inte att man gör barnen någon tjänst att hålla dem bort från trafiken i tron om att det är farligt att cykla. När barnen väl når 12 års ålder är de inte vana att cykla men de anses stora nog och då kan det bli vanskligt eftersom de utan tidig erfarenhet och träning, saknar trafikförståelse. Det är viktigt att börja i tidig ålder och barn så unga som 2 år kan utan problem börja utforska världen så smått på springcykel för att sedan gradvis avancera till större cyklar och komma ut i trafiken. Först på småvägar och sedan på större vägar. Att lära sig att cykla i trafiken är en löpande process och kan man bryta mönstret med att bilen ses som det enklaste och snabbaste färdmedlet om morgnarna så har man mycket att vinna.

Undersökningar påvisar att de barn som cyklar till skolan inte bara får en nyttig dos med motion utan har även bättre koncentrationsförmåga och klarar bättre av att sitta still (1). ”Vi tror även på att enhusiasmen smittar av sig, om ens vänner cyklar så vill man själv även cykla, det blir en positiv kedjereaktion”, säger Anne-Louise Christensen.

Trafiklekplatsen är öppen året om och i alla väder.  Medhaven matsäck kan intas på några av de små uppbyggda rastplatserna som finns runt om på området. Skulle man tröttna på trafiken så finns det även en traditionell lekplats precis bredvid men rutchkana, gungor, klätterställning och sandlåda.

Bild: Ursula Bach


(1) Referenser på studier som visar att barn som cyklar till skolan har bättre koncentrationsförmåga i skolan:

Top