Vårt mest humorbefriade släkte?

Det dyker då och då upp krönikor som ondgör sig över cyklister. Den 21 juni publicerade Expressen en krönika av Jenny Strömstedt "cyklister - vårt mest humorbefriade släkte". Cykelfrämjandets vice ordförande Jennie Fasth skrev ett svar som Expressen valt att inte publicera därför publicerar vi nu svaret här på vår hemsida.

Länk till: Jenny Strömstedts krönika “cyklister – vårt mest humorbefriade släkte”

När jag läste Jenny Strömstedts krönika “Cyklister – vårt mest humorbefriade släkte”, så blev jag både trött och ledsen över att cyklister åter igen buntas ihop till en homogen grupp.

Vad Jenny borde förstå är att detta beteende som beskrivs varken handlar om cyklisters brist på humor eller att cyklister skulle se sig själv som bättre än andra. I Stockholm stad finns stora brister i cykelinfrastrukturen som är grunden till de konflikter som Jenny lyftare fram. Jag har tät kontakt med cyklister i Stockholm som lägger större delar av sin lediga tid för att försöka påverka stadens beslutsfattare för att skapa bättre förutsättningar för cyklister.

Jag cyklar själv dagligen i Malmö och upplever trafiksituationen helt annorlunda. Malmö stad har under många år arbetat aktivt med att skapa en fungerande trafikmiljö som gör det möjligt för trafikanter att samsas om utrymmet. Trafiksyndare finns det överallt och inom alla trafikslag, men ju sämre infrastruktur desto fler konfliktsituationer uppstår. Vi har alla samma mål, vi vill ta oss från punkt A till punkt B så snabbt och säkert som möjligt.

I trafikförordningen framgår tydligt att om cykelbana finns så ska denna i första hand nyttjas. Men vad gör cyklisten om färdvägen gång på gång är blockerad? Tänk om bilisterna varit tvungna att gång på gång köra upp på trottoaren för att komma förbi hinder på vägen. Hur många av dem skulle se humorn i situationen? Varför förväntas cyklister ha mer tålamod än andra trafikanter?

Malmö är bara ett exempel på städer i Sverige med fungerande cykelinfrastruktur. Det måste finnas en politisk vilja för att förändra och förbättra. Fungerande cykelinfrastruktur uppstår inte av sig själv utan är ett resultat av ett målmedvetet politiskt arbete.

För att Jenny Strömstedt själv ska få se vikten av en fungerande trafikmiljö och dess direkta påverkan på människors beteende, så välkomnar jag henne ner till Malmö för en guidad cykeltur närhelst det passar henne. Då får hon en möjlighet att med egna ögon se hur stor skillnad det kan vara på cykelinfrastruktur storstäder emellan. Med förhoppning om att hon då också inser att det inte är Stockholms cyklister som saknar humor, det finns helt enkelt inget att skratta åt.

Jennie Fasth
vice ordförande i Cykelfrämjandets riksförbund.