Cykelfrämjandet utökar populära kurser – lär 600 att cykla

Foto: Hanna Mi Jakobson

Tack vare stöd från Svenska Postkodstiftelsen utvecklar nu Cykelfrämjandet de populära cykelkurserna Frihet på cykel. Under de kommande två åren kommer kurser att starta på fler än 30 ställen i landet. ”Tillsammans ser vi till att ytterligare 600 personer får uppleva friheten och glädjen i att kunna cykla”, lovar projektledaren Elisabeth Kempe.

– Att kunna cykla och ha tillgång till en cykel skapar frihet för individen. Det möjliggör rörelse både på ett fysiskt och mentalt plan, säger Marie Dahllöf som är generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.
– Vi är därför stolta över att stötta Cykelfrämjandet i detta projekt där de verkar för att nå ut till vuxna i socioekonomiskt utsatta områden, som ännu inte har lärt sig cykla.

Frihet på cykel startade 2016 med målet att lära främst ungdomar och vuxna att cykla. Kurserna genomförs tillsammans med lokala, utbildade volontärer. Förutom att lära sig cykla får deltagarna utbildning i trafikregler, kartläsning och inte minst en möjlighet att upptäcka närområdet på cykeln.

– Cykelfrämjandet har genomfört kurser för vuxna under flera år och vi har sett hur både behovet och intresset har ökat hela tiden, säger Elisabeth Kempe som är projektledare för Frihet på cykel.

Cykling är inte bara ett utmärkt och billigt sätt att ta sig till jobb, skola, fritidsaktiviteter och naturupplevelser. Elisabeth Kempe understryker att det också handlar om att öka möjligheterna till jobb för deltagarna.

– Vi ser att kurserna förbättrar deltagarnas jobbchanser. Dels för att deras egen mobilitet ökar, dels för att vissa arbetsgivare kräver cykelkunskaper, säger hon.

Under 2017 lärde Cykelfrämjandet 600 personer att cykla genom Frihet på cykel-kurser. Totalt anordnades 26 sådana i Stockholm och 14 i Malmö, med hjälp av ett hundratal volontärer.

Utöver Svenska Postkodstiftelsen bidrar även Svenskt Friluftsliv och Trafikverket med medel till Frihet på cykel-projektet.

Mer information
Projektledare Elisabeth Kempe, 0706-31 29 90, [email protected]
www.facebook.com/frihetpacykel/