Cykelfrämjandet utlyser ny innovationstävling

För varje person som ställer in cykeln under vintern ökar trängseln på vägarna och i kollektivtrafiken, med negativa konsekvenser för både klimat och folkhälsa. Därför utlyser Cykelfrämjandet en innovationstävling för att öka vintercyklingen tillsammans med Svensk Cykling.

Den som under vintern 2018–2019 tar fram den bästa innovationen för att öka vintercyklingen utses till Årets vintercyklingsinnovation och får söka medel från innovationsmyndigheten Vinnova för innovationsutveckling. Förra året delade Vinnova ut sammanlagt 1 200 000 kr till vinnarna för att utveckla och sprida sina innovationer.

Foto: Henrik Rådmark

Tävlingen genomfördes första gången vintern 2017–2018. Då var det en kommuntävling, med Luleå och Umeå som vinnare. Inför vintern 2018–2019 sker en betydande förändring: tävlingen kommer att vara öppen för alla typer av företag, organisationer och offentliga organ att tävla på egen hand.

Hur går tävlingen till?
Innan tävlingsperioden anmäls ett tävlingsbidrag. En eller flera aktörer kan stå bakom det. Det är även tillåtet att registrera flera tävlingsbidrag. Under vintern testas sedan innovationernas kapacitet att öka cyklingen. Efter tävlingen utses en eller flera vinnare av en jury.

Vem får delta?
Någon typ av organisation med ett organisationsnummer, ex. kommuner, företag, forskningsinstitut, föreningar, etc. Bidrag blir ofta extra skarpa när flera aktörer tillsammans står bakom det.

Hur bedöms bidragen?
Varje bidrag bedöms utifrån fem kriterier av en jury bestående av några av Sveriges främsta experter på vintercykling.

Hur belönas de bästa innovationerna?
Det högst rankade tävlingsbidraget utses till Årets vintercyklingsinnovation. Vinnarna kommer få stor nationell och internationell uppmärksamhet. Det eller de bästa tävlingsbidragen får ansöka om medel från innovationsmyndigheten Vinnova för att vidareutveckla sin innovation. Som vinnare blir man ambassadör för innovationen och för Sverige, och har möjlighet att få representera Sverige på internationella konferenser.

Varför innovationstävling?
Innovationstävlingar är ett sätt att stimulera förändring och skapa incitament för att hitta nya lösningar. En belöning delas ut till den som först eller bäst löser en på förhand tydligt definierad utmaning. Innovationstävlingar har en lång historia med många framgångsrika exempel där man löst några av tidens stora utmaningar.

Varför vintercykling?
För varje person som ställer in cykeln under vintern ökar trängseln på vägarna och i kollektivtrafiken, med negativa konsekvenser för både klimat och folkhälsa. Samtidigt ökar olycksrisken för de som väljer att cykla året runt.

Vilka problem behöver lösas?
Till exempel minskar framkomligheten för cyklister minskar med 30-60 % under vintern med traditionella snöröjningsmetoder (Källa: Stockholms stad rapport Cykelframkomlighet vintertid). Snö och is ligger bakom var femte allvarlig cykelsingelolycka, följt av rullgrus (10 %) (Källa: VTI rapport 801).

Hur ska resultat och bra idéer spridas?
www.cykelplusminus.se kommer att samla allt som har med tävlingen att göra. Där kommer planerare, politiker och allmänheten att kunna att följa den pågående tävlingen. Där kommer också goda erfarenheter och kunskaper att lyftas fram och spridas – och ge utrymme för kommunerna att skapa engagemang bland medborgare.

Hur stor är prissumman?
De som vinner ges möjlighet att söka medel från Vinnova för att utveckla sin innovation. Summan är anpassningsbar. Efter första tävlingsåret 2017–2018 delades 1 200 000 kr ut till två olika aktörskonstellationer för utveckling och spridning.

Räcker en idé?
Nej, det är en praktik-orienterad tävling. En idé är en nödvändig start, men vi vill se att den testas i praktiken. Under hösten registrerar man sig för tävlingen, under vintern har man möjlighet att testa sin innovation, och i april lämnar in underlag till juryn med information om vad man har gjort och vilka resultat man har uppnått.

Jag tror att vi kan bidra till att öka vintercyklingen! Hur anmäler jag oss?
Registrera ert tävlingsbidrag här senast den 31 december.

All information om tävlingen hittar du på www.cykelplusminus.se

För vidare information kontakta:
Emil Törnsten
Projektledare
073-324 77 84
[email protected]