Cykelfrämjandet delar ut uppsatsstipendium

När cyklingen ökar finns stora möjligheter till vinster för samhället. Det finns också utmaningar i att till exempel ge alla cyklister en god cykelmiljö genom utbyggd infrastruktur. För att stimulera forskning om cykling instiftar Cykelfrämjandet ett uppsatsstipendium om 10 000 kr.

Nu i veckan pågår den årliga, världskonferensen om cykling, Velo-City, i franska Nantes. Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren finns på plats för att delta i diskussionerna kring hur man kan förbättra cykelmöjligheterna, samt lära av olika internationella erfarenheter. Lars har även blivit vald till vice ordförande i European Cyklists’ Federation.

– Det känns bra att vara här och är intressant att se hur man arbetar med cykling i andra länder. Det finns många goda internationella exempel. Genom kunskapsutbytet kan Sverige lära av andra länder, säger Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandets riksorganisation och nyutnämnd vice ordförande i European Cyklists’ Federation.

Cykling är på agendan och det är inte bara i Sverige man ser en våg av nya cyklister. Cykeln har länge varit ett transportslag på undantag och den ökande cyklingen ställer nya krav på infrastruktur. Det skapar också nya möjligheter för samhällsutveckling. För att utveckla kunskapen kring cykling inrättar Cykelfrämjandet ett nytt stipendium för studentuppsatser.

– Vi kan se att det finns många kunskapsluckor att fylla, till exempel om hur man ska förändra hur man planerar städer och vilka effekter cyklingen har på samhällsekonomi och folkhälsa. Därför vill vi underlätta för studenter att studera cyklingen på olika sätt, berättar Lars Strömgren.

– Studenter är varmt välkomna att nominera sina uppsatser för stipendiet. Det ska bli intressant att tillsammans med juryn få ta del av nya, spännande studier om cykling, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

Läs mer om Cykelfrämjandets uppsatsstipendium.