Bortom nollvisionen lanserad i Ryssland

Foto: Andrey Nikitin

Cykelfrämjandet gjorde viktiga avtryck i samband med Winter Cycling Congress i Moskva i början av februari. Initiativet Moving Beyond Zero – Bortom nollvisionen – hyllades och sådde frön hos politiker och cykelorganisationer i såväl Ryssland som övriga representerade länder.

Årets upplaga av Winter Cycling Congress var den största sedan starten för sex år sedan, med närmare 700 deltagare. Kongressen hölls i Moskva den 8-11 februari och såväl Cykelfrämjandet som svenska ambassaden var engagerade från svenskt håll, tillsammans med VTI, Svensk cykling och trafikkonsultföretaget Trivector.
Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet, berättar om fyra dagar fyllda av inspirerande föredrag, spännande möten och inte minst den närmast omtumlande upplevelsen av den avslutande cykelparaden på avstängd fyrfilig bilväg förbi Kreml, med runt 3 000 cyklister.

Lars Strömgren.

– Men det som har satt djupast spår är nog mottagandet av Moving Beyond Zero – vår och ECF:s (European Cyclists’ Federation) initiativ till en utveckling av nollvisionen.

– På svenska kallar vi den Bortom nollvisionen och den bygger på idén att det inte längre räcker att rädda liv, utan att samhället behöver en vision som också förlänger liv och ökar livskvaliteten för människor genom fysisk aktivitet, säger Lars.

Den uppdaterade nollvisionen engagerade

Han förklarar att den uppdaterade nollvisionen bibehåller målet om noll skadade och dödade i trafiken, men även adresserar det hälsohot som stillasittandet innebär. ”Endast fem procent av vuxna män och kvinnor når upp till minimirekommendationer för fysisk aktivitet. Och under de senaste 30 åren har barns hjärt- och kärlhälsa minskat med 15 procent som en konsekvens av att de rör sig för lite.”

Lars Strömgren konstaterar att Sverige visserligen inte är ”bäst i klassen” i fråga om cykelinfrastruktur, men ofta ses som en förebild inom trafiksäkerhet. Det märktes tydligt under dagarna i Moskva, då ryska politiker och representanter för Rysslands motsvarighet till Trafikverket tävlade om att få tid med Lars efter hans presentationer, för att prata mer om just Moving Beyond Zero.

Jämställd cykelplanering

Det Lars själv fastnade mest för under kongressen var ett föredrag av Oboi Reed, grundare av organisationen Equiticity i Chicago. Han pratade om något som Lars menar att även Sverige borde ta till sig. Nämligen jämställd cykelplanering. Idag planeras och byggs det främst för cykelpendling från förorter in till de centrala delarna. Cykelvägar som leder mellan förorter prioriteras sällan eller aldrig.

– Det gör att en stor del av befolkningen inte kan använda cykeln som ett säkert, praktiskt transportmedel, och minskar även deras möjligheter till fysisk aktivitet och god hälsa.

– Vi måste planera och bygga för ökad cykling för alla!

Winter Cycling Congress startades av internationella Winter Cycling Federation och den första kongressen hölls i Oulu 2013. Deras mål är att ”normalisera vintercykling”, bland annat genom att sprida erfarenheter och tillsammans med andra städer med vinterklimat utveckla metoder som får fler att välja cykeln året runt.

Winter Cycling Congress / Fakta

Winter Cycling Congress arrangerades i samarbete med den ryska cykelorganisationen Let´s bike it och Moscow International Cycling Congress. Kongressen öppnades av Rysslands transportminister Nikolay Asaul.
Antal besökare: 700 från 30 länder
Antal talare: Över 100
Övrigt: 3000 deltog i Winter Moscow Bike Parade, som avslutade kongressen och arrangerades för tredje gången.