Bilen sex gånger dyrare än cykeln

Om du tar bilen istället för cykeln blir det sex gånger dyrare för dig och samhället. Det har Stefan Gössling på Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet kommit fram till i en studie av en analys av cykelstaden Köpenhamn.

I en jämförande studie har Stefan tillsammans med Andy S. Choi från University of Queensland undersökt en kostnad-nytta-analys som Köpenhamns kommun använder för att bedöma om det ska investeras i byggande av ny cykelinfrastruktur. I sin analys jämför Köpenhamns kommun hur mycket bilen kostar samhället och vilka fördelar den har jämfört med cykeln i termer av bland annat luftföroreningar, klimatförändringar, resväg, buller, vägslitage, hälsa och trängsel i kommunen.

Studien visar att bilen har en mer negativ påverkan på samhällsekonomin jämfört med cykeln. Bilens påverkan per kilometer beräknas ligga på 0,50 Euro och cykelns påverkan 0,08 Euro – mer än 6 gånger mindre. Då räknas både individens såväl som samhällets kostnader. Studien visar även att om man endast tittar på samhällets kostnader/nytta så kostar en kilometer med bil 0,15 Euro, medan samhället tjänar 0,16 Euro på varje kilometer som cyklas.

“Kostnad-nytta-analysen i Köpenhamn visar att investeringar i cykelinfrastruktur och cykelvänlig politik är ekonomiskt hållbart och ger hög avkastning”, skriver Stefan Gössling. Det skriver Cykelfrämjandet under på!


Kolla in studiens abstract på Science Direct:  “Transport transitions in Copenhagen: Comparing the cost of cars and bicycles i den ansedda internationella tidskriften Ecological Economics.” Hela studien kräver inlogg/abonnemang.

Källa: Lunds Universitet