Åtta punkter för ett starkare samhälle

Vi vill inte gärna gnälla. Men vi måste. Någon behöver tala om för politiker, trafikplanerare och bilister att vårt transportsystem inte fungerar längre. Det förgiftar miljön och förstör och förkortar våra liv. Det har skapat smutsiga, trånga städer som tränger ut människor och näringsidkare.

Cykeln har en central roll i ett samhälle som vill komma till rätta med detta och skapa mer hållbara strukturer. Som gynnar såväl individer och miljö som företag och den ekonomiska utvecklingen.

Men det räcker inte att bara prata om det. Det krävs konkreta förändringar inom en rad områden om vi ska kunna vrida utvecklingen åt rätt håll och ge cykeln en större plats i våra liv och i transportsystemet.

Somliga förändringar ser vi redan. Men det går för långsamt och det sker för lite.

I Cykelfrämjandets åttapunktsprogram kan du läsa vad som måste göras. Det är åtta punkter som vi kommer att trycka hårt på under valåret 2018.

Till sist: Cykelfrämjandet är partipolitiskt obunden. Våra budskap har varken med ideologi eller politik att göra, utan bottnar i en strävan mot ett starkare samhälle där människor och företag får större möjligheter att leva och utvecklas.

De åtta punkterna:

1. Behandla cykel som eget trafikslag

2. Möjliggör cykling för alla

3. Bygg tryggt, framkomligt och sammanhängande

4. Bygg inom cykelavstånd

5. Möjliggör cykling året runt

6. Bygg cykelparkeringar som håller måttet

7. Underlätta cykelturism och fritidscykling

8. Låt cykeln bli en del av resan

Läs Cykelfrämjandets 8-punktsprogram i sin helhet