Liggcykel

När den tekniska utvecklingen av cykeln tog fart i slutet på 1800-talet var det många uppfinnare som ville förbättra den dominerande diamantramen. Det var främst komforten som inte var den bästa i och med den upprätta körställningen. Lösningen blev en mer utdragen cykel med ett säte istället för sadel. Denna sittcykel blev ingen succé men hittade ändå en marknad vid sidan om den allt mer dominerande standardcykeln. Ur sittcykeln utvecklades liggcykeln där målet var att skapa en effektivare cykel där mindre kraft gick åt att övervinna luftmotståndet.

I början av 30-talet började liggcykeln skörda framgångar i större tävlingar och den var plötsligt en allvarlig konkurrent till dåtidens tävlingscyklar. Det var inget som de etablerade cykeltillverkarna uppskattade så de började arbeta för ett förbud. 1934 införde UCI nya regler för hur en tävlingscykel fick se ut vilket i praktiken uteslöt liggcyklar. Eftersom tävling är det bästa sättet att utveckla och marknadsföra en cykel på stannade utvecklingen av liggcyklar upp. Det fanns inte tillräckliga resurser att driva en fristående tävlingsserie så förbudet fick långtgående följder. Liggcykeln förde en tynande tillvaro bland entusiaster som betraktades som udda. Förbudet innebar också att en myt om att liggcyklar skulle vara farliga spreds. Först i mitten på 70-talet fick liggcykeln en ny chans.

I och med oljekrisen började jakten på alternativa transportmedel och en vidareutvecklad cykel ansågs av många vara det bästa alternativet. Framförallt i USA började olika typer av liggcyklar produceras och en förening bildades för att organisera tävlingar. När väl oljan började flöda igen hade liggcyklar redan fått ett fäste på marknaden. I Danmark skapade ingenjören Carl George Rasmussen Leitra (länk), den första moderna velomobilen som var en arvtagare till cykelbilen Fantom. I USA och nordeuropa startades nya liggcykeltillverkare och framtiden såg ljus ut. Hade det inte varit för mountainbiken så hade kanske liggcykeln varit nästa stora cykelfluga. Istället blev den en nischprodukt som framförallt tilltalade teknikintresserade män.