Komfortcykel

På en komfortcykel sitter du mer upprätt och det förekommer vanligen högst 7 växlar. Många är nollväxlade. Fotbroms finns i stort sett alltid på dessa cyklar och vanligen också en kompletterande handbroms om cykeln är lite nyare. Komfortcykeln lämpar sig väl som vardagscykel om det inte handlar om längre sträckor. Cykeln är oftast fullt utrustad från början med alla nödvändiga reflexer och ringklocka.