Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

medlemsformaner-kasseDet lönar sig att bli medlem! Först och främst kan vi tack vare ditt stöd göra mer för att göra Sverige till en riktig cykelnation. Fler medlemmar betyder en starkare röst och större medel för oss att kunna påverka, opinionsbilda, driva projekt och aktivt jobba med cykelfrågor. Men förutom det får du en hel del mer när du blir medlem.

AKTIVITETER, VÄNNER OCH NÄTVERK

Vi ordnar utfärder, aktiviteter och har arbetsgrupper för politisk påverkan. Varje år arrangerar vi den uppskattade CykelTuristVeckan – CTV. 2017 arrangeras den i Halmstad. Som medlem i Cykelfrämjandet har du lägre deltagaravgift. Läs mer på CTV-sidan.

TIDNINGEN CYKLING

Du får den fyra gånger om året. Laddad med cykling!

MEDLEMSRABATTER

Du får tillgång till rabatter på vandrarhem, i lokala cykelbutiker, på hotell, på cykelkartor i vår webbshop och på cykeltillbehör. Dessutom får du:

  • 500kr rabatt för cykelresa till Georgien 13/5 och 9/9 med Mikael Karlmark resebyrå.
  • 5 % rabatt på resor till Moseldalen och Alsace med Queen Travel. Läs mer på queentravel.com
  • 10% rabatt på alla cykelresor från Bikeurope som bokas under 2016. Gäller grundpriset och kan inte kombineras med andra rabatter. Läs mer på bikeurope.se

CYKELOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Du får ersättning för personskador, tand- och läkar- kostnader, glasögon och kläder. Ingen självrisk. Här hittar du mer information om hur det går till, samt försäkringens villkor.

Engagera dig

Engagera dig
Vi är flera tusen medlemmar spridda över Sverige, men vi behöver bli fler! Vi vill se ett Sverige där cykeln prioriteras på ett helt annat sätt än idag. Ju fler vi är, ju starkare kan vi föra cyklisternas talan!

lars_stromgren_highAlla medlemmar som på något sätt vill bidra aktivt uppmuntras att anmäla sitt intresse. Det kan du göra på olika sätt:

Kontakta din lokala krets
Alla Cykelfrämjandets medlemmar tillhör en krets. Vilken du tillhör står på ditt välkomstbrev. Länkar och kontaktuppgifter finns här.

Kontakta någon i Riksstyrelsen
Välkommen att kontakta någon i riksstyrelsen direkt så lotsar vi dig i ditt engagemang. Läs gärna om varje styrelsemedlems ansvars- och intresseområden och kontakta medlemmen som ligger närmast det som du vill jobba med, så hjälper den personen dig vidare. Klicka här för kontaktuppgifter.

För våra pågående initiativ söker vi även omgående hjälp med specifika områden:

  • Webbredaktörer

Vi söker medlemmar som gärna vill bidra med att sprida fördelarna med cykling på nätet genom att hålla vår hemsida och våra sociala medier aktuella och informativa för våra medlemmar och andra besökare. Även gästbloggare är mycket välkomna. Kontakta webbredaktionen.

  • Faktasamlare

Att beskriva och dela argument för cyklingens fördelar är en nyckeluppgift för Cykelfrämjandet. Vi vill gärna grunda våra argument på den senaste forskningen och behöver därför ständigt hålla reda på ny utveckling, färska rapporter och andra publikationer inom cykel- och trafikfrågor. Därför behöver vi hjälp från dig som gillar att samla och granska fakta kring cykling, och i ett teamarbete vill hålla vår faktabas uppdaterad. Kontakta webbredaktionen om du vill hjälpa till.

  • Medlemmar till kretsstyrelser

Cykelfrämjandets lokala avdelningar – våra kretsar – är kärnan i vår verksamhet. Kretsarna jobbar med lokala cykelfrågor, håller i kontakten med trafikplanerare, lämnar remissvar på cykelplaner, organiserar lokala aktiviteter, etc. Varje krets leds av en kretsstyrelse, och alla kretsar välkomnar dig som vill bli aktiv i styrelsen för din lokala krets. Just nu söker bland annat kretsarna i Borås och Blekinge nya styrelsemedlemmar, men tveka inte kontakta din krets oavsett var du bor om du vill bli aktiv i en kretsstyrelse.

Vill du bli aktiv lokalt, men finns det ingen krets i närheten? Kontakta styrelsen för hjälp med uppstart!

Donera din cykeldata

Donera din cykeldata

Cykelfrämjandet stödjer Bike Data Project, ett projekt som bygger vidare på rörelsen kring dokumentärfilmen Bikes vs. Cars som lanserades globalt under 2015 (läs vår recension). Projektets syfte är att samla in så mycket data som möjligt från cyklister över hela världen som använder olika appar för att logga sina cykelturer. Datan ger alltså en bild av hur cyklisterna rör sig geografiskt. Intresserade trafikplanerare kan sen dra nytta av de mönster datan visar i sitt arbete för en infrastruktur som är bättre anpassat för cyklisternas resvanor.

Förutom att logga dina turer via Bikes vs Cars-appen som lanserades i samband med filmen kan du via Bike Data Projects hemsida även donera din cykeldata från de andra populära appar Strava, Runkeeper och Moves. Kopplingen görs en gång och sedan synkas din cykeldata automatiskt till Bike Data Project. Ambitionen är att bygga ut listan med kompatibla appar ytterligare.

Du kan även själv granska statistiken som har samlats in från städer och regioner över hela världen.

Donera din cykeldata du med så att vi tillsammans skapar ett än bättre dataunderlag som hjälpmedel för att göra Sverige till en bättre cykelnation och hjälpa cykelplanerare världen runt!