Nationellt forskningscentrum ska lyfta cykelkunskapen

Nationellt forskningscentrum ska lyfta cykelkunskapen

Nya forskningscentret Cykelcentrum ska bidra till ökad cykling i hela landet. ”Det blir ett nav i det arbete som behöver göras nationellt, regionalt och kommunalt”, förklarade infrastrukturminister Tomas Eneroth vid invigningen.

Den 19 mars invigdes Cykelcentrum hos VTI i Linköping. Infrastrukturminister Tomas Eneroth klippte bandet inför en församling på ett 50-tal personer från kommuner, myndigheter och press.

– Nu måste vi på allvar vända utvecklingen så att fler cyklar. Cykelcentrum blir ett nav i det arbete som behöver göras nationellt, regionalt och kommunalt, förklarade han.

Regeringen har givit Cykelcentrum 5 miljoner kronor årligen under fyra år för att bedriva forskning och utbildning kring cykling. De ska särskilt arbeta för att öka det tvärvetenskapliga samarbetet och knyta forskningen närmare till de problem som olika aktörer, till exempel kommunerna, har i sin strävan att göra det enklare och säkrare att cykla.

Anna Niska, forskare vid VTI med inriktning på cykel, blir föreståndare för centret.
– Vi kommer att arbeta för att vara en nationell samlande kraft, dit till exempel trafikplanerare och beslutsfattare ska kunna vända sig när de står inför frågor som rör cykling.

Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren närvarade vid invigningen. Han uppskattar tillkomsten av Cykelcentrum, men menar att fem miljoner kronor under fyra år är förhållandevis lite pengar i sammanhanget.

– Jag har hört att staten bara under ett år har gett 500 miljoner till forskning om självkörande bilar. Men cykelforskning behövs och i synnerhet forskning kopplat till tillämpning.

Vilka förväntningar har du på Cykelcentrum?
– Vi har stora förväntningar och ser fram emot att vara aktiva i processen och bistå genom att ingå i referensgrupper eller styrgrupper.

Utöver forskning ska Cykelcentrum även säkra en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom cykelområdet, till exempel genom att etablera doktorandprogram, verka för att kunskapen förmedlas på universitets- och högskoleutbildningar samt anordna utbildningar för verksamma i branschen. En central uppgift för Cykelcentrum är också att samla och sprida kunskap, till exempel genom kunskapssammanställningar, webbportaler och seminarier.

Unikt tillfälle att jobba för mer cykling

Unikt tillfälle att jobba för mer cykling

Vill du bidra till en bättre värld? Varför inte börja med att bli medlem i Cykelfrämjandet – om du inte redan är det – och hjälpa oss i montern på Cykelmässan 16-18 mars? Två pass ger gratis inträde!

Ålrajt, världen kanske inte blir så påtagligt mycket bättre av att du står i vår monter några timmar. Men som medlem gör du definitivt skillnad. Ju fler vi är desto bättre kan vi arbeta för att på olika sätt driva utvecklingen av cyklingen.

Vi gör två olika aktiviteter under Svenska Cykelmässan där du, medlem eller blivande medlem, är välkommen att hjälpa till. Utöver montern arrangerar vi också barnaktiviteter.

Montern

I Cykelfrämjandets monter delar vi ut tidningar, svarar på frågor om Cykelfrämjandet och våra verksamheter (exempelvis cykelkurser), samt erbjuder medlemskap i Cykelfrämjandet till de som är intresserade. Vi hoppas kunna visa en video från Frihet på cykels verksamhet.

Barnaktiviteten

Om du vill vara med och inspirera barn till att cykla är det här platsen för dig. Du ansvarar för pyssel-aktiviteten – designa en cykel. Informera om hur vi beter oss i trafiken och hjälpa barnen att prova en liten cykelbana med trafikskyltar. Det kommer vara trehjuliga fordon för att vara på den säkra sidan.

Kontakta Hans Stoops för mer information: [email protected]

Politiker mot väggen i Sveriges Cykelriksdag den 16 mars

Politiker mot väggen i Sveriges Cykelriksdag den 16 mars

Under Sveriges Cykelriksdag den 16 mars samlas politiker, experter och allmänhet för att debattera cykling. Vilka cykelfrågor driver partierna? Hur agerar de för att gå från ord till handling? Räkna med en het debatt – du är inbjuden!

Det är valår och cykelfrågor är hetare än någonsin. Sveriges cykelriksdag, som hålls på Svenska Cykelmässan i Kista, samlar för andra året politiker, experter och engagerade för att ställa frågor och kräva svar. Förra årets upplaga drog fullt hus, direktsändes av SVT och blev internationellt omtalad.

I år vässas formen ytterligare med frågor som är avgörande inte bara för cyklingens framtid, utan också för människors hälsa, för miljön och för en sund utveckling i städer och på landsbygd.

Hur ställer sig exempelvis politikerna till genomförandet av den nationella cykelstrategin – är de beredda att skjuta till de medel som krävs? Vad tänker politikerna göra för att ta det nödvändiga steget mot Bortom Nollvisionen/Moving Beyond Zero?

– Nollvisionen var fantastisk när den kom, men det är 20 år sedan. Nu måste vi ta nästa steg och anamma en vision som inte bara räddar liv, utan som också ger människor friskare och längre liv. Det är en av flera viktiga frågor som cykelriksdagen kommer att kräva svar på av ansvariga politiker, säger Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet och Svensk Cykling.

Representanter från riksdagspartierna frågas ut av en expertpanel bestående av några av landets mest tongivande cykelexperter, i ett rappt debattformat där publiken också är delaktig.

– Vi behöver en levande offentlig diskussion om cykling där alla har chansen att bidra till samtalet. Sveriges cykelriksdag är inte ett forum bara för experter utan ska engagera och tilltala alla, säger Arijana Marjanovic, vice ordförande i Cykelfrämjandet.

Sveriges Cykelriksdag hålls den 16 mars, kl. 13-14.40 på Svenska Cykelmässan i Kista.

Så inspireras Frihet på cykel av tyska #Bikeygees

Så inspireras Frihet på cykel av tyska #Bikeygees

På bilden, fr. v: Laila Wold, Lars Strömgren, Annette Krüger – #Bikeygees, Anna Asplind, Anna Malzkorn – #Bikeygees.

Tyska #Bikeygees e.V. i Berlin driver cykelkurser där de lär nyanlända kvinnor att cykla. Nyligen var Annette Krüger och Anna Malzkorn från organisationen i Stockholm och passade på att besöka Frihet på cykel hos Cykelfrämjandet, som ju driver en liknande verksamhet.

Vi fångade projektledare Anna Asplind för några snabba frågor.

Anna Asplind.

Hur kommer det sig att Bikeygees besökte er?
– De var inbjudna till  KTH för att berätta om sitt initiativ och passade på att hälsa på oss för att utbyta erfarenheter.

Vad gjorde ni under deras besök?
– Vi träffades i Cykelfrämjandets lokal och delade upplevelser, lärdomar, tips och funderingar med varandra om hur en cykelkurs kan gå till.

Vad kan ni lära av varandra ?
– Bikeygees är påhittiga och smarta i sin spridning av information till både volontärer och deltagare, de får stor uppmärksamhet genom sociala medier. Där kan vi bli bättre.

– Vi inom Frihet på cykel har hållit på i längre och skapat både hållbarhet och kvalitet i våra kurser. Det tror jag att de tog med sig tillbaka.

Kom ni fram till något konkret?
– De använder sig av Crowdfounding, något som vi också skulle kunna pröva!

Vad händer framöver i kontakten mellan Bikeygees och Frihet på cykel?
– Vi kommer hålla kontakten och förhoppningsvis besöka varandras verksamheter för att lära oss ännu mer av varandra.

Läs mer om Bikeygees

Bortom nollvisionen lanserad i Ryssland

Bortom nollvisionen lanserad i Ryssland

Cykelfrämjandet gjorde viktiga avtryck i samband med Winter Cycling Congress i Moskva i början av februari. Initiativet Moving Beyond Zero – Bortom nollvisionen – hyllades och sådde frön hos politiker och cykelorganisationer i såväl Ryssland som övriga representerade länder.

Årets upplaga av Winter Cycling Congress var den största sedan starten för sex år sedan, med närmare 700 deltagare. Kongressen hölls i Moskva den 8-11 februari och såväl Cykelfrämjandet som svenska ambassaden var engagerade från svenskt håll, tillsammans med VTI, Svensk cykling och trafikkonsultföretaget Trivector.
Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet, berättar om fyra dagar fyllda av inspirerande föredrag, spännande möten och inte minst den närmast omtumlande upplevelsen av den avslutande cykelparaden på avstängd fyrfilig bilväg förbi Kreml, med runt 3 000 cyklister.

Lars Strömgren.

– Men det som har satt djupast spår är nog mottagandet av Moving Beyond Zero – vår och ECF:s (European Cyclists’ Federation) initiativ till en utveckling av nollvisionen.

– På svenska kallar vi den Bortom nollvisionen och den bygger på idén att det inte längre räcker att rädda liv, utan att samhället behöver en vision som också förlänger liv och ökar livskvaliteten för människor genom fysisk aktivitet, säger Lars.

Den uppdaterade nollvisionen engagerade

Han förklarar att den uppdaterade nollvisionen bibehåller målet om noll skadade och dödade i trafiken, men även adresserar det hälsohot som stillasittandet innebär. ”Endast fem procent av vuxna män och kvinnor når upp till minimirekommendationer för fysisk aktivitet. Och under de senaste 30 åren har barns hjärt- och kärlhälsa minskat med 15 procent som en konsekvens av att de rör sig för lite.”

Lars Strömgren konstaterar att Sverige visserligen inte är ”bäst i klassen” i fråga om cykelinfrastruktur, men ofta ses som en förebild inom trafiksäkerhet. Det märktes tydligt under dagarna i Moskva, då ryska politiker och representanter för Rysslands motsvarighet till Trafikverket tävlade om att få tid med Lars efter hans presentationer, för att prata mer om just Moving Beyond Zero.

Jämställd cykelplanering

Det Lars själv fastnade mest för under kongressen var ett föredrag av Oboi Reed, grundare av organisationen Equiticity i Chicago. Han pratade om något som Lars menar att även Sverige borde ta till sig. Nämligen jämställd cykelplanering. Idag planeras och byggs det främst för cykelpendling från förorter in till de centrala delarna. Cykelvägar som leder mellan förorter prioriteras sällan eller aldrig.

– Det gör att en stor del av befolkningen inte kan använda cykeln som ett säkert, praktiskt transportmedel, och minskar även deras möjligheter till fysisk aktivitet och god hälsa.

– Vi måste planera och bygga för ökad cykling för alla!

Winter Cycling Congress startades av internationella Winter Cycling Federation och den första kongressen hölls i Oulu 2013. Deras mål är att ”normalisera vintercykling”, bland annat genom att sprida erfarenheter och tillsammans med andra städer med vinterklimat utveckla metoder som får fler att välja cykeln året runt.

Winter Cycling Congress / Fakta

Winter Cycling Congress arrangerades i samarbete med den ryska cykelorganisationen Let´s bike it och Moscow International Cycling Congress. Kongressen öppnades av Rysslands transportminister Nikolay Asaul.
Antal besökare: 700 från 30 länder
Antal talare: Över 100
Övrigt: 3000 deltog i Winter Moscow Bike Parade, som avslutade kongressen och arrangerades för tredje gången.

Skänk glädje och frihet – bli cykelinstruktör

Skänk glädje och frihet – bli cykelinstruktör

Kommer du ihåg den fantastiska känslan av frihet och lycka när du lärde dig att cykla?

Nu kan du ge andra möjlighet att uppleva den, genom att bli cykelinstruktör! Allt som krävs är lite tid och vilja att hjälpa – och att du kan cykla förstås. På köpet får du fantastiska möten och upplevelser.

Under våren startar vi nybörjarkurser i cykling för vuxna på ett stort antal orter. Det är där vi behöver dig. Som en av flera instruktörer vid varje kurstillfälle är du med och lär ut, stöttar och peppar deltagarna. (Det är varken tungt eller konditionskrävande – du behöver inte springa efter och hålla i cykeln som när barn lär sig. Vår metod fungerar annorlunda.)

Hjälp till efter egen förmåga

Cykelkurserna löper över tre veckor och hålls två gånger i veckan. Varje tillfälle är två timmar. Om du inte kan vara med under en hel kurs går det bra att komma bara ett par eller några gånger. Du kan välja att antingen vara kursens huvudledare eller delta som hjälpledare.

Både teori och praktik

Kurserna innehåller både praktiska och teoretiska moment. Först skruvar vi av pedalerna och sänker sadeln så att cykeln blir en springcykel. Då kan deltagarna tryggt och i egen takt hitta balansen och öva på att bromsa. När balansen väl sitter skruvar vi på pedalerna igen.

Under hela kursen diskuterar vi trafikregler för cyklister, uppmuntrar och vägleder deltagarna och instruerar i enklare underhåll av cykeln.

Gratis instruktörsutbildning

Du får en kostnadsfri utbildning under en kväll där du lär dig mer om Cykelfrämjandets metod och blir diplomerad cykelinstruktör. (Läs mer om instruktörsutbildningen här)

Tag chansen att hjälpa fler till ett cyklande liv!
Hör av dig till oss så berättar vi mer – eller anmäl intresse via länkarna nedan.

Här ordnas kurser

E-post: [email protected]

Följ oss på Facebook


Frihet på cykel arrangeras med medel från Svenskt Friluftsliv, Svenska Postkodstiftelsen och Trafikverket

Debatt: Elcykelboomen kräver satsningar på infrastruktur

Debatt: Elcykelboomen kräver satsningar på infrastruktur

Elcykeln kan spela en avgörande roll i att möta de utmaningar som trafiken, klimatet och folkhälsan står inför, skriver Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandets riksorganisation, i en debattartikel.

Intresset för elcyklar ökar dramatiskt. Statistik från cykelbranschen visar att försäljningen har fördubblats på två år.  Från september 2016 till augusti 2017 såldes 67 500 elcyklar i Sverige och i julas blev elcykeln årets julklapp. 

Och elcykelpremien som började gälla den 20 september 2017 driver på utvecklingen.

Elcyklar gör det enklare att ta steget från bil till cykel, både i städer och på landsbygden. Men för att möta elcykelboomen måste infrastrukturen för cykling, till exempel cykelvägar, överfarter och cykelparkeringar, byggas ut. Och det räcker inte med ambitioner och löften. Politiker på alla nivåer måste prioritera cykeln såväl i budgetar som när det gäller utrymme i trafiken.

Den kraftiga ökningen av elcyklar innebär en utveckling som kräver tre förändringar.

  • Mer pengar. I Sverige står cykling för omkring 10 procent av allt resande, men endast cirka 1 procent av den nationella budgeten är avsatt till cykelåtgärder. Cykelinvesteringar är lönsamma. Enligt flera undersökningar ger varje krona som investeras en samhällsekonomisk vinst på uppåt 20 kronor.
  • Större plats för cykelbanor. När det blir fler cyklister behöver de mer utrymme. Inte sällan måste det ske på bekostnad av den plats bilar tar. En faktor som man inte får glömma i sammanhanget är att när fler väljer att cykla blir det mer yta över till dem som verkligen behöver köra bil.
  • Raka cykelvägar. En cykelväg som slingrar sig fram och innehåller hinder används inte lika mycket som en rak, välplanerad väg, och riskerar att bli osäkrare. Enligt Trafikverket skulle nya föreskrifter för utformning och skötsel av cykelvägar minska allvarligt skadade med omkring 20 procent årligen. Säkra, attraktiva cykelvägar behöver planeras och utformas på samma sätt som sker för bilvägar, med hänsyn till framkomlighet, säkerhet och trygghet.

Elcykeln kan spela en avgörande roll i att möta de utmaningar som trafiken, klimatet och folkhälsan står inför. Därför är den pågående elcykelboomen både glädjande och hoppfull. Men om inte förutsättningarna anpassas efter den kraftiga ökningen lär utvecklingen stanna av.

Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandets riksorganisation

___

Artikeln publicerades i Sydsvenskan den 6 januari 2018

Så ansöker du om elcykelpremien

Så ansöker du om elcykelpremien

Sedan igår kan du ansöka om elcykelpremien hos Naturvårdsverket. Du får 25 procent av inköpspriset (maximalt 10 000 kr) och gäller för köp gjorda från och med den 20 september förra året. Ansökan kan ske digitalt på myndighetens webbplats.

Cykelfrämjande välkomnar premien och föreningens ordförande Lars Strömgren konstaterar att ”detta är det bästa sättet att få bilister att övergå till ett fossilfritt och aktivt transportslag”.

– Självklart skulle vi gärna se att man stöttade all typ av cykling, men elcykelpremien är ett steg i rätt riktning. De flesta som är intresserade av att skaffa sig en elcykel är dessutom personer som i dag cyklar korta sträckor eller inte cyklar alls, säger han.

Andra länder som har infört liknande bidrag har sett mycket positiva resultat. När Osloborna under 2016 erbjöds en elcykelpremie på upp till 5000 norska kronor var effekten slående.

– Det norska bidraget fick fler att köpa elcykel, cykla längre, oftare och i stor utsträckning på bekostnad av tidigare bilkörning. Personer som erhöll elcykelpremien ökade sitt cyklande med 30 procentenheter varav 16 procentenheter på bekostnad av tidigare bilkörning, säger Lars Strömgren.

Samtidigt understryker han att det nu blir ännu viktigare att utveckla cykelinfrastrukturen.

– Nyttan med att investera i cykelbanor för smidigare och längre pendling ökar nu, och nyttan av investeringar i annan infrastruktur kommer att minska, säger Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet.

Regeringens har avsatt 350 miljoner kronor per år för premien under perioden 2018–2020.

Fakta om elcykelpremien

  • I bidraget ingår eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och vissa fordon som kan användas av personer med fysisk funktionsnedsättning.
  • Bidraget gäller för fordon köpta tidigast den 20 september 2017.
  • Ansökan ska skickas till Naturvårdsverket inom sex månader efter köpet. För fordon som köptes under 2017 ska ansökan skickas in innan 1 augusti 2018.
  • Premien riktar sig till privatpersoner som har fyllt 18 år vid ansökningstillfället.
  • Den sökande måste vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer.
  • Det går endast att få ett bidrag per person och de första utbetalningarna kommer att ske en bit in på våren 2018.
  • Bidraget omfattar 25 procent av priset på fordonet inklusive moms, eller maximalt 10 000 kronor.

Källa: Naturvårdsverket

Ansök här

Åtta punkter för ett starkare samhälle

Åtta punkter för ett starkare samhälle

Vi vill inte gärna gnälla. Men vi måste. Någon behöver tala om för politiker, trafikplanerare och bilister att vårt transportsystem inte fungerar längre. Det förgiftar miljön och förstör och förkortar våra liv. Det har skapat smutsiga, trånga städer som tränger ut människor och näringsidkare.

Cykeln har en central roll i ett samhälle som vill komma till rätta med detta och skapa mer hållbara strukturer. Som gynnar såväl individer och miljö som företag och den ekonomiska utvecklingen.

Men det räcker inte att bara prata om det. Det krävs konkreta förändringar inom en rad områden om vi ska kunna vrida utvecklingen åt rätt håll och ge cykeln en större plats i våra liv och i transportsystemet.

Somliga förändringar ser vi redan. Men det går för långsamt och det sker för lite.

I Cykelfrämjandets åttapunktsprogram kan du läsa vad som måste göras. Det är åtta punkter som vi kommer att trycka hårt på under valåret 2018.

Till sist: Cykelfrämjandet är partipolitiskt obunden. Våra budskap har varken med ideologi eller politik att göra, utan bottnar i en strävan mot ett starkare samhälle där människor och företag får större möjligheter att leva och utvecklas.

De åtta punkterna:

1. Behandla cykel som eget trafikslag

2. Möjliggör cykling för alla

3. Bygg tryggt, framkomligt och sammanhängande

4. Bygg inom cykelavstånd

5. Möjliggör cykling året runt

6. Bygg cykelparkeringar som håller måttet

7. Underlätta cykelturism och fritidscykling

8. Låt cykeln bli en del av resan

Läs Cykelfrämjandets 8-punktsprogram i sin helhet

Cykelfrämjandet rekryterar för största lära-cykla-satsningen

Cykelfrämjandet rekryterar för största lära-cykla-satsningen

Alla kan inte cykla. Men alla borde få lära sig. Därför utökar vi Frihet på cykel – en rikstäckande plattform som bara under förra året hjälpte över 600 unga och vuxna till ett friare liv, ett liv med fler möjligheter såväl på fritiden som i arbete. Ett liv som inkluderar cykel.

För att kunna hjälpa ännu fler rekryterar vi nu två personer. Vi söker dels dig som vill jobba regionalt i Stockholmsregionen, dels dig som vill jobba nationellt.

Exakt vad tjänsterna handlar om kan du läsa om i platsannonserna (Regional projektledare Stockholm respektive Utbildningskoordinator)). Oavsett vilken tjänst du fastnar för får du en chans att göra något verkligt meningsfullt för andra människor, något som kan förändra deras liv, hjälpa dem att må bättre, ge dem fler jobbmöjligheter och inte minst stärka deras självkänsla.

Alla kan inte cykla. Men med din hjälp får ännu fler möjlighet att lära sig.

Ansök nu!

Tjänsterna

Utökade cykelkurser ger fler möjlighet att uppleva naturen

Utökade cykelkurser ger fler möjlighet att uppleva naturen

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för 2018 klar. Cykelfrämjandet får 2 350 000 kronor i form av organisations- och projektbidrag till kursverksamheten Frihet på cykel.

Bidraget ska i första hand användas till att ge barn, unga och vuxna chans att lära sig cykla.

– Cykeln ger stora möjligheter att komma ut i naturen och vårt mål är att så många som möjligt ska få uppleva den frihet och glädje det innebär, samtidigt som det stärker hälsan. Svenskt Friluftslivs stöd är mycket viktigt för oss, eftersom det innebär att vi kan utveckla våra cykelkurser för barn, unga och vuxna, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv, konstaterar att anslagshöjningen till 48,7 miljoner kronor ligger kvar i regeringens budget, vilket rimligen betyder att ”de inser värdet av friluftsorganisationernas arbete med att barn och unga får pröva på friluftsliv”.

– I vårt samhälle ökar oron för effekterna av stillasittande och fetma och vi vet att organisationernas arbete att använda naturen som plattform för aktiviteter är ett utmärkt sätt att motverka detta, säger han.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 89 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp över 72 miljoner kronor och översökningsgraden var cirka 50 procent.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/

För ytterligare information

Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet, 0736-55 45 82, [email protected].se

Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, [email protected]

www.svensktfriluftsliv.se

Debatt i Sydsvenskan: elcykelboomen kräver bättre infrastruktur

Debatt i Sydsvenskan: elcykelboomen kräver bättre infrastruktur

I en debattartikel i Sydsvenskan den 6 januari uppmanar Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren politiker att ”prioritera cykeln såväl i budgetar som när det gäller utrymme i trafiken”. Han pekar på att särskilt den kraftiga ökningen av antalet elcyklar ställer krav på utveckling av infrastrukturen.

”Elcykeln kan spela en avgörande roll i att möta de utmaningar som trafiken, klimatet och folkhälsan står inför. Därför är den pågående elcykelboomen både glädjande och hoppfull. Men om inte förutsättningarna anpassas efter den kraftiga ökningen lär utvecklingen stanna av.”