Bygg för alla, så kommer alla

linda-kummel-bloggLänge har bilden av ”den typiska cyklisten” varit ett barn eller en person med låg eller ingen inkomst. Ibland har bilden varit mer specifik och arbetslösa, fabriksarbetare eller studenter har pekats ut som cyklande grupper. Att arbetslösa eller barn inte är viktiga grupper för politiker behöver kanske ingen närmre förklaring, men kan kanske förklara cykelns plats i samhället idag.

Under de senaste åren har fler och fler börjat studera vem som är den typiska cyklisten. Stockholms stad genomförde 2004 en undersökning som visade att många cyklade både långt, snabbt och tjänade mer än genomsnittet. Denna undersökning har sedan legat till grund för mycket av den cykelplanering som Stockholm genomfört sedan dess, där fokus ligger på arbetspendling.

Det här mönstret ses också i Oslo. De grupper som pekats ut som de typiska cyklisterna cyklar nästan inte alls. Barn ingår inte i resvaneundersökningar men observationsstudierna, där mer än 3 000 cyklister observerades på olika platser runtom i Oslo, identifierade bara en enda cyklist som var yngre än sju år. I Oslo är det också fler studenter som kör bil till universitetet än som cyklar. Och arbetslösa cyklar inte alls, helt enkelt för att de inte har ett jobb att cykla till. Många skolor förbjuder cykling och föräldraföreningar uppmuntrar till och med att barnen lämnas och hämtas med bil.

I de attitydundersökningar som genomfördes i Oslo våren 2014 blir orsaken till de låga cykelnivåerna hos barn och unga vuxna kristallklar. Staden upplevs som trafikalt otrygg. Endast 9 procent tycker att Oslo är en trygg stad att cykla i. Det är samma nivå som i Stockholm, vilket kan jämföras med 95 procent i Köpenhamn. För Lund och Malmö ligger den upplevda tryggheten på cirka 70 procent. De är kommuner som har arbetat aktivt med att skapa goda förutsättningar för cykling, vilket också speglas i att de ligger i topp i Cykelfrämjandets Kommunvelometer år efter år. Häri ligger således den största utmaningen för de städer som idag vill öka andelen cykelresor. Om fler ska välja att cykla måste cykelinfrastrukturen bli bättre, och framför allt upplevas tryggare!


Referenser:

En tanke om “Bygg för alla, så kommer alla

  1. Bo Nyström

    Jo, om cykeln skall kunna attrahera fler bilister tror jag även smidighet/framkomlighet vore en bra egenskap i cykeltrafiksystemet.

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *