Danska Cykelturistuge 2015, 18-24 juli

Danska Cykelturistuge 2015, 18-24 juli

Lokalkretsen för Danska Cyklistforbundet inbjuder till den danska CykelTuristVeckan som i år hålla 18-24 juli på Fyn, en vecka med gemenskapen och cykling för alla. Varje dag erbjuder cykelturer för alla inriktningar – ganska korta sträckor för småbarn familj och längre sträckor på upp till 100 km för de erfarna cyklisterna.

Varje kväll erbjuder underhållning och möjlighet till gemensamma måltider. Arrangören erbjuder prisvärt boende i form av camping på Vissenbjerg Sport eller inomhus i centrets sovsal, men det finns även boende på närliggande värdshus eller bed & breakfast. Området kring Vissenbjerg sportcentrum erbjuder också ett stort utbud av kultur- och natur aktiviteter.

Pris:
Vuxna: 400 kr
Barn 6-15 år: 200 kr
Barn 0-5 år: gratis.

Medlemmar av cykelförbund får 10 % rabatt – även boende i Vissenbjerg Sportcenter camping eller sovsalar.

Anmäl dig senast 15 april eller kolla för mer information på eventets hemsida www.ctu2015.dk

Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

medlemsformaner-kasseDet lönar sig att bli medlem! Först och främst kan vi tack vare ditt stöd göra mer för att göra Sverige till en riktig cykelnation. Fler medlemmar betyder en starkare röst och större medel för oss att kunna påverka, opinionsbilda, driva projekt och aktivt jobba med cykelfrågor. Men förutom det får du en hel del mer när du blir medlem.

AKTIVITETER, VÄNNER OCH NÄTVERK

Vi ordnar utfärder, aktiviteter och har arbetsgrupper för politisk påverkan. Varje år arrangerar vi den uppskattade CykelTuristVeckan – CTV. 2017 arrangeras den i Halmstad. Som medlem i Cykelfrämjandet har du lägre deltagaravgift. Läs mer på CTV-sidan.

TIDNINGEN CYKLING

Du får den fyra gånger om året. Laddad med cykling!

MEDLEMSRABATTER

Du får tillgång till rabatter på vandrarhem, i lokala cykelbutiker, på hotell, på cykelkartor i vår webbshop och på cykeltillbehör. Dessutom får du:

  • 500kr rabatt för cykelresa till Georgien 13/5 och 9/9 med Mikael Karlmark resebyrå.
  • 5 % rabatt på resor till Moseldalen och Alsace med Queen Travel. Läs mer på queentravel.com
  • 10% rabatt på alla cykelresor från Bikeurope som bokas under 2016. Gäller grundpriset och kan inte kombineras med andra rabatter. Läs mer på bikeurope.se

CYKELOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Du får ersättning för personskador, tand- och läkar- kostnader, glasögon och kläder. Ingen självrisk. Här hittar du mer information om hur det går till, samt försäkringens villkor.

Premiär för Copenhagen Bike Show

Premiär för Copenhagen Bike Show
Att besöka Köpenhamn Bike Show 13-15 mars 2015 blir en kickstart av cykelsäsongen.

Upptäck de senaste trenderna inom cykling i Köpenhamn Bike Show som hålls i rustika Lokomotivværksted nära Dybbølsbro Station och Fisketorvet.

Köpenhamn Bike Show har ambition att vara den största cykelshow i Danmark för alla cykel intresserade, allt från den aktiva cykel familjen till eliten. Utställningen kommer att innehålla ett brett utbud av de senaste nyheterna inom cykling, utrustning m.m.

Stora cykelnamn som Maurizio Fondriest, Ole Ritter och Dan Frost kommer medverka på scenen. Det kommer också att finnas roliga aktiviteter för vuxna och barn, MTB spår och barntävlingar med priser.

Biljetter kan köpas på hemsidan för 75 DKR + 5 DRK avgift. Barn upp till 12 år har fri entré. Mer info finns på www.copenhagenbikeshow.dk

Ytterligare information:
Arrangör: Christian Ritter
tel:. +45 20420006
e-post: [email protected]

Kommuner saknar viktig statistik om vintercykling

Kommuner saknar viktig statistik om vintercykling
Trots bred politisk samsyn kring att cyklingens andel av våra transporter ska öka saknar många kommuner statistik som ofta är nödvändig för att få fler att cykla.

Tre av fyra granskade kommuner uppger att de inte har någon statistik över hur många som cyklar vintertid, och Ronneby kommun är en av dessa. Utan rätt information om nuläget är det svårt att vidta åtgärder som behövs för att få fler att cykla menar Cykelfrämjandet, som står bakom granskningen.

– Om kommuner ska kunna utveckla trafikmiljön på ett sätt som får fler att välja cykeln också på vintern måste arbetet starta i en god bild av nuläget. Varje insats som får fler att välja cykeln är bra för såväl miljö som folkhälsa och kommunernas ekonomi, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

I undersökningen, där 225 kommuner svarat på frågan om huruvida cykelns andel av persontransporterna har ökat under vintern uppgav 23 procent att så är fallet. Bara fyra procent av de granskade kommunerna svarar att cykelns andel inte har ökat. Att många kommuner ser tecken på ökat vintercyklande är positivt, men hela 73 procent av kommunerna uppger att de inte har någon statistik alls på området.

Nära en femtedel av svenska folket vintercyklar numera. Cykelfrämjandet menar att många insatser kan göras för att få fler att cykla men att det utan bra statistik kring nuläget finns risk att kommunerna, trots välvilja, inte använder de metoder som skulle ge mest framgång i deras egna kommuner.

– En kommun som saknar statistik har inte nödvändigtvis en dålig cykelpolitik, men med bra faktaunderlag ökar chansen att kommunen kan bli bättre. Varje kommun bör samla in statistik kring hur cykelvanorna ser ut vintertid för att utifrån det vidta åtgärder som får fler att välja cykeln också på vintern, säger Lars Strömgren.

Undersökningen genomfördes av Cykelfrämjandet och omsorgsföretaget Humana i form av en enkätstudie till landets 290 kommuner. 225 av kommunerna svarade på frågan om statistik kring vintercykling. Studien genomfördes i november och december 2014.

Läs alla kommuners svar i statistiksammanställningen.

Cyklingen ökar i trånga storstäder

Cyklingen ökar i trånga storstäder

aktuellt-sao-paolo-cyklarI Aktuellt på SVT1 visades ett inslag om att Cyklingen ökar i storstäder i hela världen. Bland annat i Sao Paolo i syd Amerika har cyklingen ökat mycket. Trafiken står stilla på vägarna men med cykel kommer man fram fortare. Borgmästaren i Sao Paolo satsar på denna trend genom att under kommande åren bygga 40mil ny cykelväg.

Även dokumentär filmaren Fredrik Gertten intervjuas om sin kommande film “Bikes vs Cars” som har världspremiär i mitten av mars.

Inslaget börjar 33.30 minuter in i sändningen (7 minuter lång)
Se inslaget på SVTplay.

Antikmagasinet om cykling

Antikmagasinet om cykling
Antikmagasinet 15 januari handlade om världens miljö vänligaste transportmedel, nämligen cykeln.

Programledaren Li Pamp tar med tittarna genom historien och lyfter tillsammans med kända gäster och experter fram några klassiska föremål och vad som skulle kunna bli framtida antikviteter.

Världens städer upplever just nu en stilla revolution på två hjul. Allt fler ställer bilen till förmån för cykeln. I hundra år har cykeln sett likadan ut, men nu har designen blivit allt viktigare. Antikmagasinet bränner gummi och hyllar en teknisk framgångssaga – cykeln.

Gäster i programmet är cykelnörden Simona Bava som pimpar cyklar och Jonas Olsson, producent på Design- och arkitekturmuseet.

Se Antikmagasinet på SVTplay.

Ökad cykelpendling ger stor hälsovinst

Två viktiga hälsoproblem är bilismens bidrag till städernas höga föroreningshalter och människors brist på fysisk aktivitet. Ett forskningsprojekt, finansierat av forskningsrådet Forte, rör just dessa miljö- och folkhälsoproblem. Studien visar att om cirka 110 000 stockholmare, som idag åker bil till arbetet och har maximalt 30 minuters cykelväg dit, tar cykeln i stället för bilen så skulle det bland annat medföra påtagliga förbättringar av utomhusluften och därigenom bättre hälsa för hela befolkningen.

Studien bygger på koordinatsatt information om var individer bor och arbetar i Stockholms län. Utifrån det har personernas aktuella val av färdmedel och vägval beräknats med hjälp av en beprövad trafikmodell som används för den regionala planeringen. Hur långt man kommer med cykel på 30 minuter har beräknats genom analyser av existerande arbetspendlares cykelhastigheter och konditionsvärden. Dessa har sedan jämförts med den kondition som män och kvinnor i åldrarna 20-65 år har. På så sätt har man kunnat beräkna hur många som har ett pendlingsavstånd på 30 minuter med cykel.

Trafikmodellen ger de omfördelningar av trafik som beräknas bli följden om individerna lämnar bilen och istället cyklar. Trafikflödena används för att med en luftföroreningsmodell beräkna påverkan på föroreningshalterna. För de bilpendlande personer som i detta scenario skulle byta till cykel kan resans längd användas för att beräkna hälsonyttan med den ökade fysiska aktiviteten.

Med scenariot 30-minuters cykling beräknas alltså drygt 110 000 personer i Stockholms län kunna byta dagens bilpendling mot cykel. Denna insats skulle minska luftföroreningsexponeringen för bosatta i Stor-Stockholm med ungefär dubbelt så mycket som byggandet av Förbifart Stockholm. Enbart befolkningens lägre föroreningsexponering beräknas leda till att cirka 40 förtida dödsfall, vilket motsvarar 500 förlorade år, varje år kan undvikas. Om de som byter från bil gör 80 procent av resorna till arbetet på cykel beräknas ungefär lika många levnadsår vinnas genom den ökade fysiska aktiviteten. Effekter på trafikolyckor och cyklisternas egen dos av luftföroreningar återstår att bedöma.

De första resultaten av projektet presenteras vid Transportforum i Linköping på fredag den 9 januari 2015.

Bakom studien står Umeå universitet, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholms miljöförvaltning och WSP.

För mer information kontakta de huvudansvariga forskarna:
Bertil Forsberg, professor, Umeå universitet, tel: 070-632 44 59
Peter Schantz, professor, GIH, tel: 070-300 10 58
Christer Johansson, professor, Stockholms universitet, tel: 076-122 89 31
Louise Ekström, kommunikationsansvarig GIH, tel 08-120 53 711 eller 070-202 85 86

 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola som firade 200 år förra året i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och här går cirka 1 000 studenter.

Rapport om snöröjning av gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt för många. Det är viktigt för att kunna öka cykelns andel av transporterna vintertid, det är viktigt för personer med funktionsnedsättningar, fotgängare på väg till och från kollektivtrafik och för gångtrafikanter med barnvagn. Det är även viktigt för bilister som vid dåligt snöröjda gång- och cykelvägar riskerar möta gångar och cyklister på vägar främst avsedda för biltrafik.

De kommuner som vill göra en insats för miljö, trafiksäkerhet och ett tillgängligt samhälle har mycket att vinna på att prioritera gång- och cykelvägar framför bilvägar när snö ska röjas.

Cykelfrämjandet har därför, för fjärde året i rad, valt att vända sig till kommunerna för att ta reda på hur dessas strategier kring snöröjning ser ut. Denna gång genomförs studien tillsammans med omsorgsföretaget Humana, vilkas kunder ofta får sin rörelsefrihet kraftigt inskränkt när gång- och cykelvägar inte snöröjs effektivt.

Undersökningen visar att kommunerna har blivit allt bättre på att prioritera snöröjning av gång- och cykelvägar framför bilvägar, även om många kommuner fortfarande kan höja prioriteringen. Valet av metoder att följa upp att snöröjningen verkligen sker effektivt skiljer sig åt, och många kommuner bör utveckla uppföljningsarbetet betydligt.

Undersökningen visar att drygt fyra av tio granskade kommuner prioriterar snöröjning av gång- och cykelvägar framför snöröjning av bilvägar i sina instruktioner för snöröjning. Drygt hälften prioriterar de båda delarna lika högt och endast fyra procent prioriterar bilvägar högst. Även om det skett en förbättring över tid har alltså nästan sex av tio kommuner fortsatt anledning att prioritera gång- och cykelvägar högra än idag om de fördelar som Cykelfrämjandet och Humana ser ska uppnås.

Cykelfrämjandets och Humanas erfarenhet är att snöröjningen många gånger genomförs på ett bristfälligt sätt och därför har kommunerna frågats om detta. Studien visar att stickprovskontroller är vanligast förekommande metod för uppföljning. Fyra av tio har bristanmälningstjänst och nästan lika många använder sig av GPS för att flöja upp snöröjningen. 25 kommuner uppger att ingen uppföljning alls sker. Fler kommuner bör överväga att använda sig att fler metoder utöver stickprovskontroller för att säkerställa snöröjningens kvalitet.

På frågan om cyklingens andel av transporterna vintertid har ökat svarar tre av fyra kommuner att de saknar statistik på området. Bland de få som har statistik är det dock en överväldigande majoritet som anger att cyklingens andel av transporterna vintertid har ökat.

Granskningen bygger på en enkät som 230 av landets 290 kommuner besvarade.

Läs hela rapporten (PDF).

Studien har genomförts av Agenda PR på uppdrag av Cykelfrämjandet och Humana.
Sida 3 av 512345