Gratis seminarium med Europeiska cykelexperter

I maj håller European Cyclist Federation årsmöte i Stockholm och under en vecka kommer staden att vimla av cykelexperter från Europas alla hörn. Under en förmiddag har därför aktörerna bakom länets cykelkansli, i samarbete med Cykelfrämjandet, passat på att bjuda in talare från hela Europa för att berätta om sitt arbete med cykelfrågor. 

Tid: Fredag 27 maj, kl 9.00–12.00
Plats: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, lokal Grand
Målgrupp: Alla som är intresserade av cykelfrågor

Seminariet är kostnadsfritt.

Vi kommer att få höra talare från länder som genom omfattande satsningar blivit framgångsrika på cykelområdet, men även berättelser från delar av Europa där åtgärder görs med betydligt mer begränsade medel och med större utmaningar än på många andra håll.

Vi får bland annat lyssna på:

  • Holländsk inspiration, hur man blir bäst i klassen -– Wim Bot, Fietsersbond, Nederländerna
  • Ljubljanas förbättrade stadsrum – Bojan Žižek, Slovenska Kolesarska Mreza
  • Den ökande cykelturismen i Europa – Adam Bodor, Advocacy and EuroVelo director ECF
  • Vad gör man egentligen med cykelinfrastruktur från 60 talet? Och hur bedrivs framgångsrikt vinterunderhåll? – Otso Kivekäs, Chariman of Finnish Cyclists’ Federation and vice chair of Helsinki City Board
  • Italien satsar nytt! – Giulia Cortesi, Federazione Italiana Amici della Bicicletta

Alla som är intresserade av cykelfrågor är välkomna! Under eftermiddagen bjuds Stockholms kommuner in till lanseringen av länets regionala cykelkansli.

Gå till anmälningsformuläret

Vad cykling och dans har gemensamt

Anna AsplindSedan 2008 har jag arbetat som dansare och koreograf, med kroppen som mitt huvudsakliga verktyg. Inom dans ligger fokus på den information vi inhämtar genom våra sinnen snarare än de mentala processerna.

Det är särskilt ett av våra sinnen som aktiveras inom dans, känseln. I känseln ingår uppfattning om hastighet, avstånd och hur våra kroppsdelar relaterar till varandra. Det är också detta sinne som är viktigt när vi cyklar.

När vi rör oss genom en stad till fots eller på cykel förnimmer vi platser med alla våra sinnen, vi känner vinden i ansiktet, de olika dofterna vi passerar förbi, vi upplever hastigheten, kylan, värmen och de olika ljudintrycken. Vi tar in platsen genom hela kroppen vilket skapar en djupare förståelse för platsen.

Skulle vi istället välja att sätta oss i bilen skulle vår upplevelse begränsas till sätets kvalité mot huden, lukten av bilens material och ljudet av motorn. Dessutom transporterar man sig ofta för fort i bil för att kunna tillgodogöra sig detaljer i den omkringgärdande miljön.

Paret Halprin levde i USA på 60-talet och kopplade samman dans, rörelse och stadsplanering redan då. Anna som var koreograf och Lawrence som var landskapsarkitekt ansåg att städer ska upplevas genom rörelse för att den unika känslan av platsen ska komma till sin rätt. De gjorde flera lyckade experiment, bland annat lät de arkitekter och dansare upptäcka platser tillsammans i par. Det resulterade i nydanande idéer och tankar om platser som rörelse och inte som objekt.

Det är alltså rörelse och den fysiska upplevelsen som kopplar samman dans med cykeln. Att cykla ger oss en ökad förståelse av platser, både på landsbygd och i städer. Ökad förståelse för platser leder också till ökad förståelse för varandra eftersom platser också är de människor som rör sig där. Att cykla är därför inte bara bra för individen utan för hela samhället i stort. Både för ekonomiska klyftor men också de avstånd som skapas genom kulturella skillnader och generationsskillnader är förståelse en viktig ingrediens.