Kom med i arbetsgrupperna!

Under Cykelfrämjandets inspirationskonferenser i Göteborg, Uppsala och Umeå hösten 2014 och vintern 2015 framkom önskemål om att skapa ett mer strukturerat arbetssätt kring ett antal viktiga punkter. Därför startades fem arbetsgrupper upp med olika teman.

Kontakta [email protected] för mer info.

Cykelutbildning för barn och vuxna

Aktiva medlemmar sökes som vill jobba med att skapa utbildningsmaterial, koordinera cykelkurser lokalt eller på annat sätt bidra till att lära fler människor glädjen av att cykla.

Vill du gå med i denna arbetsgrupp, mejla Lars Strömgren på [email protected]

Cykel och kollektivtrafik

Påtryckning för möjligheten att ta med cykel på buss och tåg är en aktivitet som nämndes av många. Men i denna arbetsgrupp skulle det förslagsvis även kunna jobbas med frågor kring cykelparkering vid stationer, och tillgänglighet av lånecyklar vid knutpunkter.

För närvarande saknas ledare för gruppen, är du intresserad av att vara med mejla [email protected]

Trafikpolitisk grupplars-stromgren-portratt

I denna grupp kan det jobbas med påtryckning och remissvar på nationella cykelplaner, samt formulering av Cykelfrämjandets ståndpunkter. En konkret aktivitet som gruppen kan ta upp är en uppdatering av 11-punktsprogrammet.

Vill du gå med i denna arbetsgrupp, mejla Lars Strömgren [email protected]

Faktabank och forskning

Flera av er har indikerat ett behov av faktasamling och statistik. Denna grupp kommer att vara ansvarig för insamling av rapporter och undersökningar, och presentera slutsatserna på ett sätt som gör dem användbara i argumentation och påtryckningsarbete.

Vill du gå med i denna arbetsgrupp, mejla René Heunen på [email protected]

Cykelturism och kartor

Även aktiviteter kopplat till cykelturism nämndes av många. En nationell arbetsgrupp i ämnet skulle tex kunna dokumentera och dela erfarenheter kring lokala tur-aktiviteter, hålla reda på och tipsa om nyheter kring cykelleder, bistå cykelturister med svar på praktiska frågor, etc.

Vill du gå med i denna arbetsgrupp, mejla Lars Strömgren[email protected]