Ordförande
Rune Österberg
Prästakullegatan 17 432 37 Varberg
Email runechosterberg (a) gmail.com
Tel 0340-676309 072-2454956

 

Vice ordförande
Carl-Magnus Alexandersson
Petters väg 50  439 52 Åsa
Email  cm.alex(a)telia.com
Tel  070 6765910

 

Kassör
Bengt Ivarsson
Svanegatan 3 4432 43 Varberg
Email bengt.g.ivarsson(a)telia.com
tel 0340-15416 070-2236387

 

Sekreterare
Julia Klingvall-Ohlström
Bolsevägen 9 432 92 Varberg
Email julia(a)ohlstrom.net
Tel 073 9890278

 

Ledamot
Elisabeth Hagberg
Trönningenäsvägen 31 43245 Varberg
email  elha301(a)gmail.com
Tel 070-5583627

 

Ledamot
Britta Bergqvist
Brearedsvägen  85 43256 Varberg
Email britta.bergqvist(a)Telia.com
Tel 070-6760201

 

Ledamot
Gösta Granhamn
Molins väg 12 43295 Varberg
Email gosta.granhamn(a)gmail.com
Tel 0340-622685

 

Suppleant
Tina Ehrenskjöld
Tunnbindargränd 4 432 45 Varberg
Email uffeochtina(a)msn.net
Tel 073-3949601