Årets cykelturer startar Tisdagen den 9 maj kl 1500 vid Gamlybyskolan.

Observera ny starttid i år.

Se hela programmet under rubriken cykelturer

Välkomna

Styrelsen

 

PROGRAM 2017

Årets program finns under flik ”program” och ”cykelturer”

 

Styrelsen har arbetat fram en VISION 2025 FÖR CYKLINGEN I VARBERGS KOMMUN

Antalet cykelresor ska vara 25% av samtliga resor, mot nuvarande 9 %

Hur genomförs detta ·

Attitydförändring

o Framkomligheten för cykeltrafiken viktigare än biltrafiken, speciellt ”tänket”

o Stimulera vardagscykling med olika kampanjer, såsom till och från arbetet

o Cykling ger förbättrad folkhälsa och miljö

o Trafikutbilda skolbarnen ·

Försvåra för biltrafiken i innerstaden

o Bilfritt innanför Vallgatorna, där det är möjligt

o P-avgifter ·

Cykelvägar

o Knyt ihop befintliga cykelvägsnätet

o Utbyggnad av nya cykelvägar

o Enhetliga och tydliga cykelöverfarter

o Cykelparkeringar med tak vid olika målpunkter

o Högklassig drift och underhåll av befintliga cykelvägar

o Snabb reparation efter olika ledningsdragningar

o Cykeltunnlar färgsättes och ljussättes på ett inbjudande sätt

o Tydlig markering mellan cykel- och gång – yta. Där det är möjligt med olika beläggningar

o   Undantag för cykling vid enkelriktade gator, där det är möjligt