Nu är 2017 års cykelturer och program slut.

2018 års program kommer att planeras i början på 2018.

Har du några ideer eller synpunkter hör gärna av dig till någon i styrelsen.

 

 

Cykelturen 8 augusti sände Radio Halland direkt lyssna på http://t.sr.se/2vIWBO9

 

PROGRAM 2017

Årets program finns under flik ”program” och ”cykelturer”

 

Styrelsen har arbetat fram en VISION 2025 FÖR CYKLINGEN I VARBERGS KOMMUN

Antalet cykelresor ska vara 25% av samtliga resor, mot nuvarande 9 %

Hur genomförs detta ·

Attitydförändring

o Framkomligheten för cykeltrafiken viktigare än biltrafiken, speciellt ”tänket”

o Stimulera vardagscykling med olika kampanjer, såsom till och från arbetet

o Cykling ger förbättrad folkhälsa och miljö

o Trafikutbilda skolbarnen ·

Försvåra för biltrafiken i innerstaden

o Bilfritt innanför Vallgatorna, där det är möjligt

o P-avgifter ·

Cykelvägar

o Knyt ihop befintliga cykelvägsnätet

o Utbyggnad av nya cykelvägar

o Enhetliga och tydliga cykelöverfarter

o Cykelparkeringar med tak vid olika målpunkter

o Högklassig drift och underhåll av befintliga cykelvägar

o Snabb reparation efter olika ledningsdragningar

o Cykeltunnlar färgsättes och ljussättes på ett inbjudande sätt

o Tydlig markering mellan cykel- och gång – yta. Där det är möjligt med olika beläggningar

o   Undantag för cykling vid enkelriktade gator, där det är möjligt