PROGRAM 2018

Alla cyklister är välkomna. Tag gärna med fika, vatten eller något annat. Startplats för cykelturerna är Gamlebyskolans parkering, om inget annat anges.

Startavgift för icke medlemmar  40 kr

Medlemmar gratis Gamleby1 AnitaStarttid är tisdagar kl 1700 . OBS ny starttid.

Berätta gärna för dina vänner, bekanta, arbetskamrater m.fl. och tag med dom på våra cykelturer.

MAJ

Tisdag 15.   Vi cyklar via de centrala delarna av Varberg  till Kommunens växthus vid Kattegattsvägen. Per-Olaf Johansson guidar oss runt i växthusen och berättar om årets sommarblommor och kaktusgrupp.

Till målet:  4 – 7  km     Ansvarig:  Rune

Tisdag 29.    Vi cyklar, till Träslövs smedja, där Bert-Ove Andersson visar oss och berättar om den gamla smedjan.

Till målet: 4 – 7  km       Ansvarig:  Gösta

JUNI

Tisdag 12.   Vi cyklar till Eliassons ga båtvarv, där Göran Nordbladh tar emot oss och berättar om båtbyggeri och gamla tiders båtbyggande på Getterön.

Till målet:  4 – 7  km        Ansvarig:  Bengt

Tisdag 19.  Målet är jordgubbsodlingen i Vareborg. Smaka och köp inför midsommarhelgen.

Till målet: 4 –  7 km    Ansvarig:   Britta

Tisdag 26.  Vi cyklar  till Trönningenäs där Göran Andersson berättar om sin biodling och om naturen runt detta.

Till målet:   4 – 7  km    Ansvarig:  Gösta

AUGUSTI

Tisdag 7.    Vi cyklar via nya bostadsområdet Träslöv trädgårdstaden till Träslövs Trädgård. Lars-Johan Svanström berättar om företaget och om årets intressanta växter.

Till målet: 4 – 7 km.  Ansvarig:  Rune

Tisdag 21.   Vi cyklar till kanotklubben BRIS, där representant från föreningen berättar om sin verksamhet. Vi blir även bjudna på fika.

Till målet: 4 – 7  km  Ansvarig:  Bengt

SEPTEMBER

Tisdag 4. Årets sista cykeltur blir en hemlig rundtur, som avslutas med  HÖSTMÖTE i klubblokalen på Eskilsgatan där vi bjuder på fika.

Till målet 4 – 7 km     Ansvarig:  Styrelsen

CTV Cykelturistvecka
Årets cykelturistvecka är förlagd till Rättvik den 5 augusti – 10 augustiwww.cykelframjandet.se/ctv/

Har du frågor, ring någon av de ansvariga

Britta              0706-760201

Rune              0340-676309   072-2454956

Bengt             0340-15416   0702-236387

Gösta             0340-622685  072-9101102