Vi ordnar cykelturer och bevakar trafikpolitiken i Uppsala med omnejd. Vi arbetar för en attraktivare stad med mindre buller, bättre luft och mer plats för torg, parker, växtlighet, vyer, trottoarer och cykelbanor. En stad där bilen har tillträde till centrum, men inte genomfart som tränger undan människor och natur.

 

Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse för 2015