Rekorddålig korsning

Rekorddålig korsning

Den nya korsningen Norbyvägen-Dag Hammarskjölds väg visar tydligt trafikmaktordningen i Uppsala. Motortrafiken regerar, de aktiva färdsätten sätts på …

Hur kan Uppsala bli Sveriges bästa stad för cyklister och fotgängare?

Cykelfrämjandet ordnar under Trafikantveckan stolt ett föredrag av en av de ledande trafik- och stadsplanerarna i Sverige Alexander Ståhle, …

Påverka cykelbanorna till Ulva och till Lövstalöt!

Två nya cykelvägar planeras och nu finns möjligheter att påverka. Kom med på tur, så synar vi möjligheterna.   Väg 600 - cykelbanan till Ulva, …

Studiecirkel – cykeltrafik

Studiecirkel – cykeltrafik

Hur gör man cykling trygg, snabb och attraktiv i Uppsala? Kom med i Cykelfrämjandets studiecirkel! Två huvudcykelstråk korsas - med eller utan …

Gör Murargatan till cykelgata

Gör Murargatan till cykelgata

Murargatan är ett huvudcykelstråk som knyter an Årsta centrum och skola med både innerstaden och arbetsområdena i väster. För biltrafiken är gatan bara …

Gör Johannesbäcksgatan till cykelfartsgata

När Fyrislundsgatan ska bli bussgata och genomfartsgata för biltrafik kan den parallella Johannesbäcksgatan bli cykelfartsgata. De fem trafikljusen blir …

Uppsala är en bilstad – där många cyklar

Trots alla satsningar på cykling är det cyklingen som får vika undan när prioriteringen gäller cykel, buss och bil. Då drar cyklingen det kortaste …

Här kan det bli nya cykelöverfarter

Här kan det bli nya cykelöverfarter

Uppsala har infört cykelöverfarter – korsningar där korsande motortrafik har väjningsplikt.  Det är naturligt att cyklisterna prioriteras i alla …

Fyra meters bredd!

Fyra meters bredd!

Uppsala har fått sin bredaste nya cykelbana. Den erbarmligt smala gång- och cykelbanan förbi Muninhuset på Strandbodgatan har förpassats till historiens …

Äntligen cykelöverfarter!

Äntligen cykelöverfarter!

Ett litet steg för cyklingen, men ett stort steg för Uppsala Nu är det beslutat. Uppsala kommun inför cykelöverfarter. Först ut blir sju överfarter på …

Cykeln – när Uppsalabon själv väljer

Cykeln – när Uppsalabon själv väljer

Debattartikel i UNT.se 9 november 2016 Uppsala är en bilstad där många cyklar. Medan översiktsplanen fokuserar på externcentra, kollektivfiler och …

Tunnlar och broar i Uppsala

Tunnlar och broar i Uppsala

Ska det finnas gångcykeltunnlar i stadsmiljön? UNT hakar påpassligt på debatten om den försvinnande tunneln vid Årsta torg när tidningen delar ut sitt …

Sävjabanan – ny supercykelväg

Uppsala kommun gör en ny supercykelled om året. Tidigare färdigställda snabbcykelleder är Valsätraleden och Flogstaleden. Under hösten påbörjas bygget …

Prioritera gående och cyklister på Islandsbron

Prioritera gående och cyklister på Islandsbron

Idag består Islandsbron av tre körfält för motorfordon. Medan busstrafiken har ett eget körfält har fotgängarna inte ens ett övergångsställe. Idag …

Öppet möte om cykling – nu på film

Öppet möte om cykling – nu på film

Varför behövs en ny infrastruktur för cykeltrafiken? Riksdag, regering, landsting och landets kommuner uppmanar oss att cykla mera, men alla cyklister vet …

Flogstaleden – CFU saknar framtiden

Flogstaleden – CFU saknar framtiden

Cykelfrämjandet i Uppsala har tittat närmare på stadens andra snabbcykelled. Åter har kommunen försummat att pröva något utvecklingssteg. Den nya leden …

Nya Lära cykla-kurser

I april startar vi två cykelkurser för vuxna och ungdomar samt en kurs för instruktörer. Program och

Innerstadsstrategin satsar tungt

Innerstadsstrategin prioriterar varken gående eller cyklister, utan kollektivtrafiken. Det enda trafikantslaget som ges egna exklusiva fält är …

Farlig cykellösning vid nya Gränby centrum

Farlig cykellösning vid nya Gränby centrum

Cykelfrämjandet föreslår alternativ i yttrande Cykeltunneln under Vaksalagatan får en direkt trafikfarlig lösning i planerna för nya bostäder och …

Huvudled gör Rosendal till motorstad

Inga bilfria gator i bostadsområdet Rosendalsplanen saknar en trafikanalys. Konsekvensen har blivit en huvudled genom området lika bred som Dag …

Valsätraleden i rött

Valsätraleden i rött

Valsätra snabbcykelled har nu fått sina övergångar i korsningar rödmålade. Cykelfrämjandet uppskattar detta och föreslår ytterligare förbättringar. …

Södra staden saknar mål för cykeltrafiken

En ny hållbar stad bör ha den ambitiösa visionen att hälften av alla resor sker per cykel. Planen för Södra staden har ingen målsättning …

Ny Lär Dig Cykla-kurs

Cykelkurs för vuxna och ungdomar Cykelutbildning med praktiska och teoretiska övningar Start: måndagen 24 augusti 2015,18:00 Samling vid Musicalen, …

Bättre cykellösning vid polishuset

Förslag från Cykelfrämjandet till nämnden 2015-05-04 Till Gatu- och samhällsmiljönämnden Uppsala kommun 753 75 Uppsala Bättre cykellösning …

Ny instruktörskurs i att lära vuxna cykla

Den 20 maj blir det en ny instruktörskurs i konsten att lära vuxna cykla. Vi är i full gång med cykelkurs för vuxna och har även haft kurs för blivande …

Du som aldrig cyklat eller fortfarande känner dig osäker

Cykelkurs för vuxna och ungdomar Cykelutbildning med praktiska och teoretiska övningar Start: måndagen 24 augusti 2015,18:00 Samling vid Musicalen, …

Cykelfrämjandet i Uppsalas syn på Valsätra snabbcykelled

Cykelfrämjandet i Uppsalas syn på Valsätra snabbcykelled

Den är breddad och slät, men innehåller ingenting nytt. Resultatet håller inte en acceptabel nivå med tanke på kommunens uttalade ambitioner. Det går …

Sopsaltaren gör succé

Sopsaltaren gör succé

Uppsala har äntligen begåvats med sopsaltare. Två stycken!  De har inneburit ett enormt lyft för cykling vintertid. När snön och kyla till slut kom …