Cykelfrämjandet i Uppsala på Facebook
Cykelfrämjandet på Facebook

ORGANISATIONER

Cykelfrämjandet centralt
Naturskyddsföreningens cykelnätverk
YIMBY Uppsala

Utländska

Dutch Cycling Embassy
Fietsberaad CROW Kunskapsbank och Cykelrådet, Nederländerna
Cycling Embassy of Denmark

BLOGGAR och FORUM

Svenska

Krister Isaksson i tidningen bicycling
Barn i farten – forskningsprojekt om barns rörlighet och trafikmiljö  NY maj -16
Cyklistbloggen – pendlarsituationer i Stockholm
Erik Sandblom
Cykelsmart – cykelkultur för moderna storstadsbor (branschorganisationen Svensk Cykling)
Trafik i stan
Cykelguiden Om utrustning och cykling
gbgcyklaren filmer på youtube
På 2 hjul i Nyköping
Velonavia – Cykelkultur

—-
ecoprofile – forum för hållbar konsumtion och produktion
Cykla med lastcykel
Elcykelguiden

Utländska

A view from the cycle path – mängder med exempel på goda lösningar och mindre goda
NL cycling – Bicycle dutch All about cycling in Netherlands
cyclelogistics – Europas förening för cykelbudsföretag
Fietsberaad CROW – holländsk kunskapsbank. Delvis på engelska.
copenhagenize Köpenhamn
hamburgize Hamburg
bicycle Perth Australien
Cycle Space Architecture+urban design
The Bike Show Storbritannien

Videor

David Hembrow exempel på holländska lösningar

FORSKNING och PRAKTIK

Krister Spolander
Adaptive Streets – möjliga lösningar i gaturummet
Innovativ parkering

EU-projekt

CyCity Cykelplanering mm. VTI m fl.
CHAMP 7 EU-städer, bl a Örebro o Groningen
PASTA Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches

Ännu fler EU-projekt

TRAFIKPLANERING

GCM-handboken Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting
TRAST Trafik för en attraktiv stad, Trafikverket
VGU Vägars och gators utformning, Trafikverket och SKL ny  juni 2015
Design Manual for Bicycle Traffic, CROW, NL
National Cycle Manual – Eire

VERKTYG

NVDB Nordiska vägdatabasen
Open cycle map
Open street map download
Map frappe jämföra kartbilder
Streetmix ritprogram för gatusektion/gatusnitt 2D
SketchUp ritprogram i 3D