Cykla i Sundsvall

Cykelfrämjandets Sundsvalls avdelning har under hösten 2016 beslutat att lägga ner verksamheten pga svagt intresse för våra aktiviteter. 

Cykelfrämjandets Sundsvallskrets startade 1995 och efter 21år så får vi i avgående styrelsen tacka alla som varit aktiva under åren som gått och de arbete som ni lagt ner för föreningen.

Styrelsen Cykelfrämjandet i Sundsvall

GrenforsCykel