Cykla i Sundsvall

Välkomna på medlemsmöte för cykelfrämjandet i Sundsvall den 30 maj.

Den tidigare kretsen lade ner verksamheten under förra året men vi är en ny grupp som tror på Sundsvall som cykelstad och vill åter starta en krets som kan främja cykling på olika sätt. Vi bjuder därför in till medlemsmöte för att diskutera hur vi kan främja cyklandet, diskutera om vi ska starta en krets och förhoppningsvis välja en interimstyrelse för detta år.

Om du är det minsta intresserad av cykling i Sundsvall är du hjärtligt välkommen på mötet. Om du eller någon du känner är intresserad av att engagera sig i styrelsen eller på annat sätt främja cyklingen i Sundsvall så meddela gärna oss i arbetsgruppen.

Medlemsmötet äger rum tisdagen den 30 maj kl. 19.00 i Studiefrämjandet Sundsvall lokaler på Storgatan 52.

Vid mötet ska vi bland annat:

– besluta om vi ska starta en ortskrets.
– besluta om stadgar för ortskretsen.
– besluta om interimsstyrelse inklusive ordförande, sekreterare och kassör.
– besluta om arbetsprogram för det kommande året.
– resonera om tänkbara aktiviteter och bildande av arbetsgrupper.

Endast medlemmar i Cykelfrämjandet äger rösträtt, men alla intresserade är välkomna. Om du blir medlem får du bland annat cykelolycksfallsförsäkring, medlemstidningen Cykling och medlemsrabatter på resor med mera. Medlemskap tecknas på www.cykelframjandet.se.

Kontakta gustaf.lindqvist@cykelframjandet.se om du har någon fråga.

Hjärtligt välkomna önskar,
Gustaf Lindqvist, ledamot riksstyrelsen Cykelfrämjandet
Emil Iversen, tidigare styrelsesuppleant Norrbottenskretsen
Fredrik Sundqvist
Lisa Sällvin

GrenforsCykel