Vårt trafikpolitiska engagemang

Vi vill utmana och hjälpa Stockholm att förbättra infrastrukturen för cykel.

Trafikgruppen är Cykelfrämjandet Storstockholms organ som arbetar med cykeltrafikfrågor i södra och centrala Stockholms län. Främst gör vi detta genom att skicka in remissvar till Stockholms kommun och andra aktörers planer men även genom att delta i konferenser, träffa beslutsfattare och samordna förslag för bättre trafiklösningar som främjar cykling.


Ansvarig för trafikgruppen:
Frej Connolly
kontakt: [email protected] 

Remisser

Cykeln in i planeringen tidigare!

Cykeln in i planeringen tidigare!

Här lägger vi upp remissförfrågningar som vi får in och gärna vill svara på. Är du medlem i cykelfrämjandet, bor eller, känner till området remissen berör eller har andra synpunkter så är du välkomen att höra av dig till [email protected]ämjandet.se.

 

Haninge tar fram ny stadsutvecklingsplan

Just nu är Haninge stadsutvecklingsplan ute på samråd och Cykelfrämjandet vill säkerställa att tillräcklig hänsyn tas till cyklisternas framkomlighet och säkerhet. Är du medlem och bosatt i området eller intresserad av att gå igenom och kommentera planen för Storstockholmskretsens räkning?  Remisstiden löper ut den 12 mars 2017. Stadsutvecklingsplanen hittar ni på Haniges hemsida http://haninge.se/stadskarnan.