Styrelsen

Zacharias Elinder, ordförande
zelinder@gmail.com, 0737 26 56 76

Eva Lind-Båth, vice ordförande
eva.lind-bath@telia.com, 0768 16 55 29

Linda Kummel, sekreterare
linda.kummel@gmail.com

Johanna Qvarfordt, kassör
qvarfordtj@gmail.com

Lars Strömgren, ledamot
ordförande i Cykelfrämjandets riksorganisation
lars.stromgren@cykelframjandet.se, 0736 55 45 82

Birgitta Myhrman, suppleant
birgitta.myhrman.edberg@gmail.com, 070 333 19 60

Här finner du årsmöteshandlingarna

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017

Budget Budget 2017

Resultat- och balansräkning Res Bal 2016

Förslag till styrelse CF Storstockholm valberedningen förslag 2017

Agenda Dagordning för Årsmöte i Cykelfrämjandet Storstockholm 2017