Styrelsen

Zacharias Elinder, ordförande
[email protected], 0737 26 56 76

Eva Lind-Båth, vice ordförande
[email protected], 0768 16 55 29

Linda Kummel, sekreterare
[email protected]

Johanna Qvarfordt, kassör
[email protected]

Lars Strömgren, ledamot
ordförande i Cykelfrämjandets riksorganisation
[email protected], 0736 55 45 82

Birgitta Myhrman, suppleant
[email protected], 070 333 19 60

Här finner du årsmöteshandlingarna

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2018

Budget Budget 2018

Resultat- och balansräkning Res Bal 2017

Agenda Dagordning för Årsmöte i Cykelfrämjandet Storstockholm 2018

Valberedningens förslag Valberedningens förslag 2018