Kallelse till CF Storstockholms Årsmöte 2018 – Cykelfrämjandet Storstockholm

Välkommen till krestens årsmöte i helgen. Förutom vårt ordinarie möte kommer Lars Strömgren, riksordförande för Cykelfrämjandet, …

Remissvar från Cykelfrämjandets Storstockholmskrets på Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck.

Cykelfrämjandet (CF) har blivit ombedda att inkomma med remissvar för Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, …

Haninge tar fram ny stadsutvecklingsplan

Just nu är Haninge stadsutvecklingsplan ute på samråd och Cykelfrämjandet vill säkerställa att tillräcklig hänsyn tas till …

Höstfest för CF:s funktionärer

Vår verksamhet är beroende av ideella insatser från ett stort antal medlemmar. Styrelsen vill tacka alla dig som under året deltagit …

Cykling & hälsa i fokus på höstmötet

Torsdag den 10 november är alla kretsens medlemmar välkomna för höstmingel och föredrag på holländska ambassaden. Inbjudna …

Demonstration mot förbudet att ta med cykel på Odenplan!

Cykeldemonstrationen torsdagen den 27 oktober. Samling vid Karlbergs station klockan 14.30. Hej alla tid för demonstrationen är 15.30 - …

Street fight- Föreläsning om cykling

Välkomna till föreläsning av Jason Henderson om cykling, cykelinfrastruktur, urbana transporter och kampen om att skapa hållbara …

Säkra och trygga skolvägar

Vi i Storstockholms lokalkrets lämnade in synpunkter på remissversionen av Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad under …

”Cyklismens uppförs- och utförsbackar i den goda staden”

Den 21 september bjuder IVAs projekt Framtidens goda stad in till seminariet “Cyklismens uppförs- och utförsbackar i den goda …

Stockholm Velothon 11 september

Tusentals cyklister kommer att cykla Stockholm-Nynäshamn tur och retur den 11 september. Läs mer på