Utbildning till cykelinstruktör under våren 2017

Instruktörskurser kommer att anordnas:

Lördag den 18 mars 2017 i Solna
Onsdag den 5 april 2017 i Bagarmossen
Tisdag 25 april 2017 i Akalla

Under 2016 har vi i Cykelfrämjandes Storstockholms krets anordnat 23 cyklingskurser med cirka 500 elever. Vi har personer i kö som vill lära sig cykla och därför behövs fler instruktörer till vårens cykelkurser. Vi söker folk med olika inriktningar bl.a.. anpassare av cykeln, banläggare, uppmuntrare och huvudansvariga. Så alla kan hitta sin nisch. En cykelkurs består av sex tillfällen under ungefär 3 veckor. Kan du inte vara med vid varje tillfälle så gör det inget men det är bra om du kan vara med på så många träffar som möjlig. Det är också roligt att följa elevernas utveckling.

Insturktörskursen omfattar cirka 4 timmar och är upplagd enligt följande:

– Start med något att äta
– Genomgång av hur en cykelkurs kan vara upplagd
– Övning i att leda kurs (presentation, uppvärmning, affirmationer).
– Paus med kaffe
– Indelning i grupper. Praktisk träning i om hur man anpassar en cykel till eleven, skruvar av och på trampor och hur man sänker sadlar m.m.
– Hur balansera, hålla löst i styret, hur lära ut att bromsa…. Medveten cykling! Hur gör du när du går av och på en cykel?
– Avslutning med utvärdering.

Kontakt och anmälan till Cykelinstruktörskurserna:

Eva Lind-Båth
Cykelfrämjandet i Storstockholm
e-post: eva.lind-bath@telia.com
tel. 08- 649 01 86, mobil 076 816 55 29