Upptäck Stockholm på cykel med oss!

Välkommen till våra turer som leds av erfarna cyklister i lugnt tempo.

Ta med matsäck! Angivna turlängder ger en viss uppfattning om svårighetsgraden. Vill du veta mer om turerna ring turledaren.

Turerna börjar med samling kl 10.00 om inget annat anges. Se även information i tidningen Cykling.

Kartor och annat

Cykelreseplaneraren

Cykelpumpar

Cykel i SL-trafiken

Cykel på Waxholmsbåtarna

Cykelrapporten – en app för mobilen för att anmäla fel eller presentera egna idéer

Cykelparkeringar

Felanmälan hos Stockholms kommun
Du kan också ringa 08-651 00 00

Bikemap – officiella cykelvägar i världen och sådana som lagts in av användare

OpenCycleMaps – global cykelkarta

Stockholm stads cykelplan