Cykelfrämjandet Östergötland är en medlemsförening och bedriver den verksamhet som medlemmarna vill. Nu ligger fokus på cykelutbildning för vuxna, Norrköpings cykelkök, cykelturer, påverkansarbete och visa att vi åter är aktiva i regionen. Är det något som du vill engagerade dig, eller en fråga som du tycker vi ska ta upp? Kontakta oss: [email protected]

Exempel på verksamhet och media:

Dessutom:

  • Yttrande till ny översiktsplan Norrköping
  • utbildning/föreläsning för scouterna

Detta arbetar Cykelfrämjandet med på riksnivå!