Program 2018

Årsmöte 22 mars kl 17.00. Föreningen bjuder på förtäring.

OBS, anmälan till Kerstin Svensson tel: 070548 93 16 eller mail    [email protected]

Lokal: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13.

VÄLKOMNA att cykla med Cykelfrämjandet!

 

7 maj:

Grilltur till Karlslunds trädgård med servering av korv/bröd. Enklare cykelöversyn.

Ca 10 km.

Start kl 17.00 från Vasatorget.

Turledare: Inge och Åsa.

 

14 maj:

Vårfåglar i Rynningeviken och Myrömaden. Ta gärna med kikare. Ca 15 km.

Start kl 17.00 från Hamnplan.

Turledare: Margareta.

 

20 maj:

Söndagstur till Latorp med Guckuskoblommorna samt Tant Grön i Vintrosa. Ca 35 km.

Start kl 10.00 från Anckardsvärds Museum i Karlslund.

Turledare: Marianne och Åsa.

 

4 juni:

Lången Runt. Ca 30 km.

Start kl 17.00 från Svampen.

Turledare: Inge.

 

11 juni:

Dagstur Tysslingen Runt med konstnärsbesök hos Ann-Britt Skeppner i Hälleby. Ca 30 km.

Start kl 10.00 från Anckardsvärds Museum i Karlslund.

Turledare: Marianne samt Lennart Bäck.

 

18 juni:

Tur med lunch i Rosängen. Ca 10 km.

Start kl 11.00 från Hamnplan.

Turledare: Kerstin och Marianne.

 

9 juli:

Ässkog. Ca 17 km.

Start kl 17.00 från Ronnie Peterson statyn.

Turledare Lennart Bäck.

 

16 juli:

Dagstur Hemfjärden Runt. Ca 40 km.

Start kl 10.00 från Slussen (USÖ-sidan).

Turledare: Marianne samt Lennart Bäck.

 

23 juli:

Blåbärstur till Blänkabacken. Ca 11 km.

Start kl 15.00 från Ronnie Peterson statyn.

Turledare: Margareta.

 

5-10 augusti: CTV i Rättvik. (Info se hemsidan cykelframjandet.se)

 

3 sept:

Tranorna i Kvismaren. Ca 32 km.

Start kl 16.00 från Ronnie Peterson statyn.

Turledare: Inge.

Kolla belysningen kan bli skumt innan hemkomst!

 

10 sept:

Grillning i Rynningeviken. CF bjuder på korv/bröd. Ca 10 km.

Start kl 17.00 från Hamnplan..

Turledare: Inge. .

 

Medlemsmöte 22 oktober kl 17.00. Föreningen bjuder på förtäring.

OBS, anmälan till Kerstin Svensson tel: 070548 93 16 eller mail    [email protected]

Lokal: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13.

 

Deltagare vid turer som inte är medlemmar i Cykelfrämjandet betalar 20 kr till turansvarig.  

 

 

Tel.nr till turledare: Kerstin 070-5489316, mail [email protected],

Inge 019-250782, Margareta 019-320326, Marianne 076-2441072,

Åsa 070-2834611.