Styrelsen

Kristina Källström 4-min

Ordförande: Emil Törnsten
e-post​: emil.tornsten [at] cykelframjandet.se
mobil: 073-324 77 84

Vice ordförande: Henrik Rådmark
e-post: hradmark [at] outlook.com
mobil: 070-226 42 32

Kassör: Anna-Lena Edwinson
e-post: anna-lena.edwinson [at] telia.com
telefon: 08-590 82069
mobil: 076-787 6660

Ledamot: Dan Emilsson
e-post: dan.emilsson [at] gmail.com
mobil: 070-324 32 28

För pressbilder på styrelsen, klicka här!

 

Revisor: Tore Bengtsson

Revisorssuppleant: Maud Trygg

Valberedning: Vanja Edwinsson, vanja.edwinsson [at] gmail.com, 076-221 0004

Valberedning: Kristina Källström, kristina.kjallstrom [at] gmail.com, 070-365 9911