Åkersberga ignoreras i Länsstyrelsens plan

I Länsstyrelsens förslag till utveckling av infrastruktur i länet fram till 2029 saknas helt åtgärder som knyter ihop Åkersberga med resten av länet. Cyklister förväntas fortsättningsvis cykla på hårt trafikerade 90-vägar för att komma till centralare delar. Det är en kritik som Cykelfrämjandet Norrort riktar mot planen.

Läs remissvaret i sin helhet nedan eller som pdf.


Remiss länsplan 2018-2029

Planering, prioritering och pris

I planeringsmodellen finns ett implicit likhetstecken mellan “dyrt” och “viktigt”. Projekt som kostar mer än 25 miljoner namnges och får pengar öronmärkta för just dessa projekt medan investeringar som kostar mindre läggs ihop i potter för åtgärdsområden.

Eftersom åtgärder för cykeltrafik är jämförelsevis billiga, landar de i betydligt högre grad än andra trafikslag under gränsen för namngivna objekt. Det är en slående liten andel av länsplanens totala cykelanslag som ligger i namngivna cykelobjekt.

Det är inte ovanligt att pengar utan öronmärkning används för att täcka upp fördyringar i andra delar. Systemet medför därför en risk att många cykelåtgärder kan komma att svältas ut, inte på grund av att cykelinvesteringar är för dyra utan för att de är för billiga. Ett sätt att balansera denna risk är att låta den samhällsekonomiska vinsten styra prioriteringen.

Åkersbergastråket

Åkersberga är idag helt avskuret från länets centralare delar. Cyklande har att välja mellan väg 276 eller väg 264, båda hårt trafikerade bilvägar med 90 km/t hastighetsgräns och synnerligen olämpliga cykelvägar.

Stockholms regionala cykelplan pekade ut Åkersbergastråket som ett av de viktiga regionala cykelstråken och konstaterade att en tre kilometer lång sträcka längs järnvägen helt saknades. Istället kunde man cykla på en liten traktorväg genom skogen. Sedan planen skrevs har denna väg förstörts av markägaren och är idag obrukbar för cykling. Kvar finns bara 90-vägarna. Landstinget har nyligen byggt om järnvägen på just denna sträcka till dubbelspår men valde då att avstå från att samtidigt lösa det identifierade cykelbehovet.

Att länsplanen fram till 2029 helt saknar åtgärder för sträckan innebär att Åkersbergaborna kommer att vara fortsatt avskurna från övriga länet i ytterligare minst tolv år. Det är en ytterst nedslående framtidsutsikt.

Remissen som pdf

3 tankar om “Åkersberga ignoreras i Länsstyrelsens plan

 1. Ingemar

  Jättetråkigt att Länsplanen helt utelämnar Åkersbergastråket!

  Men, ett jättebra remissvar från cykelfrämjandet. Jag skall genast bli medlem!

  Svara
 2. Yann Vernier

  Ett rättframt svar – men vart kan man vända sig för att få igenom åtgärder i verkligheten? Som exempel lämnade kommunen ett centralt övergångsställe ur funktion över tre veckor efter felanmälan – endast efter att ha förklarat för växeln att felanmälan var ur funktion blev det åtgärdat. Den här cykelvägen har alltså planerats som högsta prioritet *utan åtgärd* för nära tjugo år.

  Svara
 3. Victor

  Rena skämtet!!!!!! Vad sysslar politikerna med? Jag bor själv i Täby och vill gärna hälsa på i Åkersberga men det är omöjligt med cykel.

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *