Här planerar Täby cykelbana som inte håller måttet

I en granskning av det planerade området Viveln i Skarpäng, Täby, framkommer det att den planerade gc-banan (gång- och cykelbanan) inte möter de krav som kommunen själv beslutat om tillsammans med Trafikverket, Landstinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Läs granskningsyttrandet nedan eller som pdf.


Granskningsyttrande Viveln

Otillåten kurvradie för gc-vägen

Det gc-väg som går längs planområdets östra och södra sidor ingår i det regionala cykelpendlingsstråket “Täbyvägen”, men uppfyller inte de utformningskrav för regionala cykelstråk som beslutats av Täby kommun, Trafikverket, Landstinget och Länsstyrelsen i Stockholms län. Kurvan är för tvär och planeras dessutom få skymmande växtlighet i innerkurvan. Detta leder till trafiksäkerhetsproblem och försämrad framkomlighet för såväl gående som cyklande.

Detaljplanen behöver därför reservera yta i det sydöstra hörnet av planområdet så att gc-väg kan anläggas med en kurvradie och utformning som uppfyller de beslutade kraven.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *