Fler cykelparkeringar behövs i nya Häggvik-kvarteret

Bild: BBH Arkitektur & Teknik

Cykelfrämjandet Norrort konstaterar att antalet cykelparkeringar som planeras för kvarteret Släggan i Häggvik, Sollentuna, inte är tillräckligt. I yttrandet om detaljplaneförslaget föreslås också en lastcykelpool, vilket skulle minska bilbehovet hos de boende.

Läs hela yttrandet nedan.

Bild ovan: Bild: BBH Arkitektur & Teknik


Yttrande om förslag till detaljplan för kvarteret Släggan i Häggvik

Cykelparkeringar

För att familjer realistiskt ska kunna sköta sina vardagstransporter utan bil behöver varje familjemedlem ha tillgång till minst en cykel var. En delmängd familjer kommer dessutom behöva plats för lastcykel och/eller cykelkärra. Planens förslag om 2 cykelplatser per lägenhet når inte upp till dessa mått. Ett p-tal om 1 cykelplats per rum rekommenderas för att möjliggöra en cykelburen vardag.

Om inte säker, trygg, väderskyddad och lättillgänglig cykelparkering ordnas från början riskerar man att familjer upplever sig tvungna att stanna kvar i sitt bilberoende. Cyklar för vardagstransport är värdefulla, dels rent pengamässigt men också i form av den negativa effekt en stulen cykel får på en cykelberoende familjs vardagspussel. Om man inte känner förtroende för cykelparkeringens säkerhet är det mycket svårt att lita på cykeln som vardagstransport.

De 0,5 cykelparkeringar per lägenhet som planeras utomhus bör endast betraktas som besöksparkeringar, då de saknar både stöld-, vandaliserings- och väderskydd. Cykelförvaring i privata förråd kan inte räknas som parkering, då det inte möter kravet på lättillgänglighet.

Lastcykelpool

Ett sätt att minska parkeringsbehovet av lastcyklar samtidigt som man bidrar till att dämpa de boendes bilberoende, är att förbereda för en lokal lastcykelpool. De familjer som skjutsar barn till skola och dagis behöver en egen lastcykel, men för de som bara behöver handla, lämna återvinning eller utföra andra vardagsärenden kan möjlighet att enkelt låna/hyra en lastcykel göra stor skillnad och ersätta många korta bilresor.

Märstastråket

I planområdets södra del utmed Andelsvägen löper det regionala cykelstråket Märstastråket. I riktlinjerna för regionala cykelstråk anges bland annat att de ska vara asfalterade och erbjuda körkomfort “minst lika god som den som motortrafiken erbjuds på de största transportlederna”. I strid med detta föreslår planen att delar av sträckan ska beläggas med betongplattor.

Det kan vara på plats att påminna om att regionala cykelstråk som korsar utfarter skall utformas med genomgående cykelbana och väjningsplikt för korsande trafik.

Vi rekommenderar också att Märstastråkets anslutning till Flygarevägen ses över och förbättras i samband med denna ombyggnad, då dagens utformning är mycket otydlig och förvirrande för såväl cyklister som bilförare.
I övrigt hänvisar Cykelfrämjandet till vårt tidigare yttrande från programsamrådet.

______

Yttrandet som pdf.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *