Cykelfrämjandet: Så kan cyklingen i Upplands Väsby bli bättre

Årets första remissyttrande från Cykelfrämjandet Stockholm Norrort är det mest omfattande någonsin. Den 30-sidiga rapporten handlar om Väsbys nya översiktsplan. Cykelfrämjandet ger både ris och ros.

– Planförslaget har ett övergripande mål att öka andelen cykeltrafik i förhållande till biltrafik. Det pekar ut en bra riktning, men är i behov av konkretisering. Att förändra andelarna till år 2040 är lättuppnåeligt – frågan är snarare hur mycket andelarna ska förändras, något som har stor påverkan på hur ambitiöst samhällsplaneringen ska arbeta, säger Emil Törnsten, ordförande för Cykelfrämjandet Stockholm Norrort.

Emil Törnsten, ordförande i Cykelfrämjandet Stockholm Norrort.

Cykelfrämjandet berömmer utvecklingen i centrala Upplands Väsby.

– Centralt kommer cykeln vara det snabbaste transportmedlet. Problemet är att planförslaget inte skapar förutsättningarna för detta i övriga kommunen, menar Emil Törnsten.

Här anser Cykelfrämjandet att översiktsplanen borde utgå från FN:s beräkningar av hur hållbara städer bör se ut. Det innebär bland annat att alla stadsdelar ska vara täta och ha både bostäder och arbetsplatser.

– Samtidigt pekar översiktsplanen ut ett komplett och bra vägnät, som kommer öka tillgängligheten för cyklister. Viktiga saknade länkar, såsom längs landsvägarna till grannkommunerna, kommer att byggas ut, säger Emil.

– Får cykelvägarna samma standard som i Nederländerna eller Köpenhamn finns goda förutsättningar för ökad och säkrare cykling, säger Emil Törnsten, ordförande för Cykelfrämjandet Stockholm Norrort.

För mer information:
Emil Törnsten
073-3247784
[email protected]
Det fullständiga remissyttrandet kan läsas här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *