Ordförande
Conny Lindqvist
Klippan
Tel. 0435-13261
Mobil. 0709-48 24 26

Sekreterare
Eva Hill
Påarp
Mobil. 0706-40 71 16

Kassör
Thomas Lilja
Helsingborg
Tel. 042-20 21 68
Mobil. 0702-43 38 07

Ledamot
Sverker Bengtsson
Klippan
Tel. 0435-71 11 39
Mobil. 0761-48 11 57

Ledamot
Gösta Lundgren
Bjuv
Tel. 042-812 70


Ledamot 

Lennart Månsson
Ängelholm
Tel. 0431-883 91

Ledamot
Ingegerd Persson
Mörarp
Tel. 042-717 96
Mobil. 0708-25 73 54

Suppleant
Agneta Nilsson
Helsingborg
Tel. 042-29 62 68
Mobil. 0761-29 62 68

Suppleant
Åke Persson
Mörarp
Mobil. 0709-68 98 25

Vår adress
Cykelfrämjandet Mörarpskretsen
C/O Thomas Lilja
Högastensgatan 11
252 69 RÅÅ