Styrelse 2017

Ordförande

David Edman.

V. ordf

Leif Jönsson.

Kassör

Harald Andersson.

Sekreterare

Eva Malmberg.

Medlems- och webbansvarig

Janne Andersson.

Trafikpolitik

Leif Jönsson, David Edman, Göran Hansson, Ann Edlund, Hanna Winberg, Andreas Woxmark och Nils H Persson.

Cykelturism

Harald Andersson, Nils Wemmenhed och Erik Stenlund-Gens.

Lund

David Edman, Vera Chudnikova och Stig Svensson.

David

Leif

Janne

Harald Andersson

Harald

Eva

   

Erik

Isabella

 Stig