Om du är intresserad av att bli pilot, gå in på på www.cyklingutanalder.se och anmäl dig.

 

Med specialanpassade rickshawcyklar erbjuds cykelturer för seniorer på några av Malmös äldreboenden.

Glädje och tacksamhet utlovas!

Cykling utan ålder

Cykling utan ålder finns på Facebook också.