För aktioner, manifestationer, skolbesök, yttranden etc.,  ibland med kort varsel.

Det kan innebära remisskrivelser, insändare, facebook-inlägg, kontakt med politiker etc.

Vill du vara med i en sådan grupp och verka för ännu bättre villkor för cyklister?

Anmäl snarast ditt intresse till David eller Leif !

Cykelpolitik